Duyệt theo ngày Tháng Một 28th, 2018

Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Tang Lễ cố Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng, thành viên Hội Đồng cố vấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố San Jose,Califonia,Hoa Kỳ: Lễ Phủ Kỳ,truy niệm vào ngày 27/1/2018 của GĐPTVN tại Hoa Kỳ. Cảm Niệm của Huynh Trưởng Tâm Duy Phan Duy Chiêm Htr. Phó Trưởng BHD GĐPTVN […]

Thư Phân Ưu Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng – BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại

Thư Phân Ưu Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng – BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại

                                                                       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT                             […]