THÀNH PHẦN BAN ĐIỀU HÀNH TRANG NHÀ HẢI NGOẠI

THÀNH PHẦN BAN ĐIỀU HÀNH TRANG NHÀ HẢI NGOẠI

QUẢN TRỊ : Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại VPTT / BHD HN : hoavan1an@yahoo.com.au *** BAN ĐIỀU HÀNH Trưởng Ban : Htr. TÂM ĐĂNG, Ủy viên Nghiên Cứu Kế Hoạch Phó Trưởng Ban : Htr. QUẢNG GIẢI, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại *** BAN BIÊN TẬP Thành viên Ban Hướng […]