TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRÊN THẾ GIỚI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

 

PHU HIEU TRAI VH2 HN

TRẠI TRƯỜNG 

TRAI TRUONG VAN HANH DA LAT

TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

Do Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại tổ chức

Từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 đến ngày 1 tháng 10 năm 2016

 

THÀNH PHẦN BAN QUẢN TRẠI

***

            Ban Cố Vấn :            

 Htr Cấp DŨNG TÂM TRÍ Tư Đồ Minh

    Htr Cấp DŨNG TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai

     Htr Cấp DŨNG CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang

 

            Trại Trưởng:            

Htr Cấp DŨNG TÂM MINH Vương Thúy Nga

                   Trại Phó:                   

Htr Cấp TẤN TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

       Khối Huấn Luyện:   

Htr Cấp DŨNG TÂM MINH Vương Thúy Nga ( k)

     Htr Cấp TẤN NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

    Htr Cấp TẤN TÂM DUY Phan Duy Chiêm

        Khối Điều Hành:

 Htr Cấp TẤN TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp (k)

    Htr Cấp TẤN TÂM TỰU Sử Thành

            Khối Hành Chánh:  

Htr Cấp TẤN QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

      Htr Cấp TẤN TÂM LỄ Vương Học

       Htr Cấp TẤN NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi

                Kỹ thuật:       

Htr THIỆN NIỆM  Trần Thái Mẫn

***

     Đại Diện Ban Quản Trại tại Âu Châu:

Htr Cấp TẤN TÂM BẠCH Trần Huyền Đan

    Đại Diện Ban Quản Trại tại Canada:

Htr Cấp TẤN MINH CHƠN Nguyễn Văn Chính

    Đại Diện Ban Quản Trại tại Hoa Kỳ:

Htr Cấp TẤN TÂM DUY Phan Duy Chiêm (k)

       Đại Diện Ban Quản Trại tại Úc Đại Lợi:

   Htr Cấp TẤN NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

 **

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH CÁC CHÚNG

TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

 ***

          1)  CHÚNG LĂNG NGIÊM : ( ÂU CHÂU )

                        THỦ CHÚNG :                      Htr THIỆN MỸ Thái Văn Anh

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ :          Htr MINH TRƯỜNG Lê Công Thọ

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng

            2)  CHÚNG PHÁP HOA : ( ÂU CHÂU )

                        THỦ CHÚNG :                      Htr HUỆ KHA Khu Thêm Đóng

                        THƯ KÝ/ THỦ QUỸ:            Htr DIỆU HỒNG Cam Thị Hằng Nga

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp

                              3)  CHÚNG DI GIÁO :  ( ÂU CHÂU )                

                        THỦ CHÚNG :                      Htr NGUYÊN HÒA Phạm Phước Thuận

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ:           Htr NGUYÊN HOẰNG Trương Minh

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr QUẢNG LONG Trần Quốc Hưng

                         4)  CHÚNG KIM CANG :    ( CANADA )          

                        THỦ CHÚNG :                      Htr TÂM TRỰC Huỳnh Văn Trung

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ:           Htr THỊ NGUYỆN huỳnh Ngọc Trọng

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr MINH LỘC Trần văn Lợi

                                 5)  CHÚNG DUY MA CẬT :     ( ÚC ĐẠI LỢI )                  

                        THỦ CHÚNG :                      Htr NGUYÊN DŨNG Phạm Thanh Hùng

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ:           Htr THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr CHÚC TÂM Trần Chánh Bình

                               6)  CHÚNG THẮNG MAN :    ( ÚC ĐẠI LỢI )                

                        THỦ CHÚNG :                      Htr NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ:           Htr NGUYÊN THIỆN Phan Thông Chiến

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền

                                  7)  CHÚNG HOA NGHIÊM :   ( HOA KỲ + VN )

                        THỦ CHÚNG :                      Htr TÂM TƯỜNG Lê Đình Cát

                        THƯ KÝ / THỦ QUỸ:           Htr TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr QUẢNG TRÍ Nguyễn Tri

                                 8)  CHÚNG PHÁP BẢO ĐÀN :    ( HOA KỲ )              

                        THỦ CHÚNG :                      Htr TÂM HIẾU Lê Văn Hảo

                        THƯ KÝ :                               Htr MINH PHƯƠNG Trần Văn Nam

                        THỦ QUỸ                              Htr NHẬT KẾ Lê Nguyễn Bảo Châu

                        ỦY VIÊN SINH HOẠT :      Htr NGUYÊN HỒNG Lê Tấn Phúc

cam co sen trang

THƯ TRẠI TRƯỞNG

C Nga

THU 001TRAI TRUONG 01.11.13

THƯ KHỐI ĐIỀU HÀNH

 

THU 001 KHOI DIEU HANH 01.11.13

THƠ

VỌNG VỀ VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

**

Lam về nắng nhạt áo phơi sương

Mỗi hướng chim bay mỗi dặm trường

Biển nhớ thuyền về trăng phơi CÁT

ĐÁ cũng góp phần gió đưa hương

 

Lăn lóc vô minh từ nhốn nháo

Trần ai cuộn sóng giữa lao xao

Nữa vòng trái đất tàn cơn mộng

Đường về gậy trúc gõ bè lau

 

Trăng bổng xuống dần níu sơi mây

Cho thương quấn quýt dáng trăng gầy

Cho mây cuộn lại đầy hương nhớ

Cho lam ấm áp trọn vòng tay

 

Vạn Hạnh truyền trao sư tử hống

Niệm nghe biển hát hải triều âm

Hương hoa thấm đẩm dòng thanh khiết

Khai thị truyền đăng nguyện hiến dâng…

**

T/S : Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

( Chúng HOA NGHIÊM )

Hanh-08_04_07-9

 

 CHÀO ANH CHỊ EM

 LIÊN CHÚNG ÚC ĐẠI LỢI

                                                                                      Nguyên Mẫn

Vạn Hạnh Hải Ngoại Khóa 2 này

Anh em góp mặt đông vui thay

Tính riêng “miệt dưới” Úc Đại Lợi

Liên Chúng gồm đủ mười bảy người

 

Huynh Trưởng NGUYÊN ĐỀ Phan Kim Oanh

Kết hợp THIỆN HÒA cùng NGUYÊN THIỆN

Điều hành sinh hoạt Chúng Thắng Man

Bảo Huynh QUẢNG TRÍ chung góp tiếng

 

Chúng Duy Ma Cật với THANH HÙNG

ÁNH NGUYỆT, CHÚC TÂM cùng điều hợp

Anh chị em vui trong tu học

Trong cận kề giúp đỡ của Bảo Huynh

 

MINH QUANG, THIỆN PHÚ với TRÍ THÔNG

Mỗi anh một cõi vẫn chung cùng

Quyết tâm tu học bên TÂM THỌ

Noi gương Thiện Tài không ngại khó

 

TÚ AN, MINH NGỌC cùng NGUYÊN MẬT

Tâm nguyện tiến tu không thối thất

Kết hợp TÂM ANH xứ “Nữ Hoàng”

Bên Thầy bên Bạn vui tu học

 

CHÚC HÒA, VẠN THẮNG thêm CHÚC NGUYÊN

Chung Anh chị em Úc Đại Lợi

Đồng tu, đồng giữ lời thề nguyền

“Thước ca ra tâm vô động chuyển”

ANH EM

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb