Lời Ngỏ

Sau một thời gian góp mặt cùng với Trang Nhà Thế Giới, hôm nay Trang Nhà Hải Ngoại, trong một nỗ lực, đã thay đổi hình thức, đến với tất cả anh chị em Lam viên trên một khuôn mặt mới.

Trang Nhà Hải Ngoại nhằm mục đích phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và kiện toàn Tổ chức, chuyển đạt giáo lý để cùng nhau sách tấn tu học, tiếp nối con đường tự huấn của Trại Huấn luyện Huynh Trưởng cao cấp Vạn Hạnh, chia sẽ những tin tức trong sinh hoạt, chan hòa niềm vui trong tiếng nhạc, câu thơ ..

Trang nhà Hải Ngoại sẽ mở rộng vòng tay kết nối với Trang Nhà của các Châu và Quốc Gia để được gần gủi nhau hơn, mà từ lâu, cảm nhận hình như còn xa cách.

Trang nhà Hải Ngoại sẽ cùng Trang Nhà Quốc Nội nằm chung trong Hệ thống TRANG NHÀ THẾ GIỚI, để ý chí và đường lối hành động được thống nhất, thông tin được vững mạnh, tu học luôn được sách tấn và sinh hoạt đoàn kết mãi bên nhau. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau vuợt qua bao khó khăn gian khổ, quyết tâm tôn thờ lý tưởng của mình, nổ lực xây dựng Tổ chức, hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Đạo pháp và Dân Tộc.

Trang Nhà Hải Ngoại sẽ đặt biệt chú trọng đến những thông tin và sinh hoạt liên hệ đến hải ngoại, giảm thiểu các hình thức và nội dung thường có của một Trang nhà, sẽ tạo phương tiện để các Huynh Trưởng thâm niên và cao niên sách tấn tu học, tâm tình và trao đổi quan niệm cũng như truyền đạt những kinh nghiệm đến các Huynh Trưởng trẻ đàn em.

Trong ý niệm đó, Trang Nhà Hài Ngoại  xin chào nừng các Lam Viên bốn phươngvà hy vọng những hình ảnh, thông tin ngắn gọn của Trang Nhà có thể chuyển đạt và chia sẽ tình lam thân thương đến tất cả các anh chị em, cùng mang Hoa Sen Trắng.

Trang Nhà Hài Ngoại cũng xin cám ơn và đón mời các anh chị Lam viên khắp nơi gởi bài vở hay đóng góp ý kiến đến Ban Biên Tập Trang Nhà Hải Ngoại.

Trân trọng

BAN ĐIỀU HÀNH