Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại (30 tháng 12 năm 2013)

Buổi lễ khai mạc trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng tại địa chỉ www.ustream.tv/channel/trai-van-hanh-2-hai-ngoai . Quý trại sinh hãy vào phòng họp Paltalk để trò chuyện, phòng họp có tên là  Trai Van Hanh 2 Hai Ngoai  và được đặt tại Miscellaneous -> Other .  Trại sinh có thể vào phòng họp bằng cách […]