Trang chủ » BHD HẢI NGOẠI

Kỷ Niệm 1 năm

Kỷ Niệm 1 năm

Kỷ Niệm 1 năm  sau ngày ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN tại HẢI NGOẠI  Nhiệm Kỳ IV (2016 – 2020 ) Kính gởi toàn thể Anh Chị EM Lam Viên khắp nơi, Video Youtube , những ngày  ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT HẢI NGOẠI. tổ chưc tại THÁI LAN  

30 Năm BHD GĐPT VN tai CANADA

30 Năm  BHD GĐPT VN tai CANADA

30 Năm BHD GĐPT VN tại CANADA Hơn ba phần tư thế kỷ Hoa Sen đã nở trên quê hương Việt Nam, và hơn một phần tư thế kỷ Hoa Sen được nở trên xứ tuyết. Hoa Sen là loài hoa thích hợp nở trên bùn hơn là nở trên tuyết, Vì vậy, Hoa Sen […]

Trang Nhà BHD – GĐPT tại CANADA

Trang Nhà BHD – GĐPT tại CANADA

30 Năm  BHD GDPT VN Tai CANADA Hơn ba phần tư thế kỷ Hoa Sen đã nở trên quê hương Việt Nam, và hơn một phần tư thế kỷ Hoa Sen được nở trên xứ tuyết. (Đọc thêm ) Tường Trình ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN tại CANADA Kỳ IX – Nhiệm kỳ 2016-2020. 02/09/2016 – 11 giờ […]

Tường Trình ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TẠI CANADA Kỳ IX – Nhiệm kỳ 2016-2020

Tường Trình ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TẠI CANADA Kỳ IX – Nhiệm kỳ 2016-2020

Tường Trình ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN TẠI CANADA Kỳ IX – Nhiệm kỳ 2016-2020 02/09/2016 – 11 giờ đêm: Sau 6 tiếng lái xe, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội mới đạp thắng và tắt máy xe trong vội vã, đậu vào bãi đậu xe của sân chùa Hương Đàm là nơi nơi tổ […]

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

VIDEO Liên Chúng ÚC ĐẠI LỢI tham dự buổi Lễ Khai Khoá BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

VIDEO Liên Chúng ÚC ĐẠI LỢI tham dự buổi Lễ Khai Khoá BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu BHF GĐPT Hoa Kỳ, Trang nhà Hải Ngoại vừa cập nhật

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

CÁO PHÓ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng […]

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thành Kính Phân Ưu – BHD GĐPT Hải Ngoại

PHÂN ƯU : Kính Phân Ưu cùng HTr CHÚC HÒA Phan Hồng Chương

PHÂN ƯU : Kính Phân Ưu cùng HTr CHÚC HÒA Phan Hồng Chương

 KÍNH PHÂN ƯU NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại  Hải Ngoại nhận được tin Thân mẫu của Htr Chúc Hòa Phan Hồng Chương, UV Giáo Dục BHD GĐPT VNtại Hải Ngoại, UV Nghiên Huấn Tu Thư BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi, và […]