Trang chủ » BHD HẢI NGOẠI

VĂN THƯ : Phát hành Thiệp xuân – Bốc thăm trúng thưởng

VĂN THƯ : Phát hành Thiệp xuân – Bốc thăm trúng thưởng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au Thông Tư số : 010-005/HDHN/TT/TB V/V : Phát Hành Thiệp Xuân Bốc […]

VĂN THƯ : Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung VN

VĂN THƯ : Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung VN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au THÔNG TƯ Số  09/17/BHDHN/TB V/v: Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền […]

HỌP ĐỊNH KỲ BHD HẢI NGOẠI

HỌP ĐỊNH KỲ BHD HẢI NGOẠI

PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA BHD HẢI NGOẠI : Ngày 6 tháng 12 năm 2008 :  Phiên họp Định kỳ đầu tiên của BHD Hải Ngoại được thực hiện trên hệ thống PALTALK, với sự tham dự của tất cả Thành viên  BHD Hải Ngoại Nhiệm Kỳ 2004-2008 và Thành viên BHD Hải Ngoại nhiệm kỳ […]

Thành Phần Nhân sự BHD Hải Ngoại

Thành Phần Nhân sự BHD Hải Ngoại

BAN VIÊN: Trưởng Ban : HTr. TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai Phó Trưởng Ban : HTr. TÂM MINH Vương Thúy Nga Tổng Thư Ký : HTr. QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa Phó Tổng Thư Ký : HTr. DIỆU HỒNG Cam Thị Hằng Nga Thủ Quỹ : HTr. NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi Ủy Viên Nghiên […]