Lễ khai khóa Vạn Hạnh 2

Lễ khai khóa Vạn Hạnh 2

Phóng sự ảnh: Khai mạc trại HLHT Vạn Hạnh II GĐPTVN Tại Hải Ngoại (15-01-2014  do QuangMai trình bày) Vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Treetop Scout Camp, Victoria, Australia (khu vực Trại Trường GĐPTVN tại Úc Đại Lợi), Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại đã tổ chức LỄ KHAI KHÓA TRẠI […]