Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

truyniemanhDang1

Tang Lễ cố Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng, thành viên Hội Đồng cố vấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố San Jose,Califonia,Hoa Kỳ: Lễ Phủ Kỳ,truy niệm vào ngày 27/1/2018 của GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

truyniemanhDang2

truyniemanhDang3

truyniemanhDang4

truyniemanhDang5

truyniemanhDang6

truyniemanhDang7

truyniemanhDang8(1)

truyniemanhDang8

truyniemanhDang9

truyniemanhDang10

truyniemanhDang11

truyniemanhDang12

truyniemanhDang13

truyniemanhDang14

truyniemanhDang15

truyniemanhDang16

Cảm Niệm của Huynh Trưởng Tâm Duy Phan Duy Chiêm

truyniemanhDang17

truyniemanhDang18

truyniemanhDang19

truyniemanhDang20

truyniemanhDang21

Htr. Phó Trưởng BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ đọc tiểu sử cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa

truyniemanhDang22

Điện Thư Phân Ưu của Viên Hóa Đạo GHPGVNTN Hoa Kỳ

truyniemanhDang23

truyniemanhDang24

Đạo từ của Ni Sư Đồng Kính

truyniemanhDang25

truyniemanhDang26

Điện Thư Phân Ưu của các nơi,các BHD

truyniemanhDang27

BHD GĐPT Miền Liễu Quán,Hoa Kỳ phân ưu

truyniemanhDang28

truyniemanhDang29

BHD GĐPT Miền Quảng Đức,Hoa Kỳ phân ưu

truyniemanhDang30

truyniemanhDang31

Đoàn Cựu Huynh Trưởng phân ưu

truyniemanhDang32

truyniemanhDang33

Huynh Trưởng Tâm Hòa Trần Quang Dật phân ưu

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb