Hộ Niệm Cho Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Hộ Niệm Cho Huynh Trưởng  Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Ngày 21/1/2018 Ni Sư Tiến Liên cùng quý Huynh Trưởng và gia đình đã hộ niệm tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cho Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng,cố vấn BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ thọ 85 tuổi trước thời gian anh sẽ xã bỏ thân tứ đại bất cứ lúc nào tại thành phốSan Jose,tiểu bang California,Hoa […]