Duyệt theo ngày Tháng Một 29th, 2018

Thư Phân Ưu Cố Htr. TÂM NGHĨA Lê Hữu Đàng – BHD GĐPTVN tại Âu Châu

Thư Phân Ưu Cố Htr. TÂM NGHĨA Lê Hữu Đàng – BHD GĐPTVN tại Âu Châu

Lễ Di Quan Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Lễ Di Quan Cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng

Lễ Di Quan và an táng cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Lê Hữu Đàng,Huynh Trưởng cấp Dũng thành viên hội đồng cố vấn BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ vào ngày 28/1/2018 tại thành phốSan Jose,California. Huynh Trưởng các nơi tại Hoa Kỳ đã về tiễn đưa người anh khả kính của những chuyện vui GĐPT,chuyện “Rừng Mắm” vươn […]