Phái đoàn GĐPTVN tại Hoa Kỳ tặng quà cho Lam Viên Miền Trung vũng bão lũ

Phái đoàn GĐPTVN tại Hoa Kỳ tặng quà cho Lam Viên Miền Trung vũng bão lũ

Sáng nay ngày mồng 8 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Tại Văn phòng BHD GĐPT Thừa Thiên, Đại diện BHD Thừa Thiên Chị Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết phó trưởng ban ngành nữ. Anh Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Minh Lê Văn Tranh phó ban ngành nam cùng Anh Chị ban […]