Nhìn lại một năm: Đại Hội GĐPTVN tại HN và trên Thế Giới

Nhìn lại một năm: Đại Hội GĐPTVN tại HN và trên Thế Giới

Nhìn lại một năm-2016: Ký Sự Đại Hội GĐPTVN tại Hải Ngoại và Đại Hội GĐPTVN trên Thế Giới    Ngày 10/10/2016 chúng tôi 1 mình đáp xuống phi trường BangKok,Thái Lan sau gần 1 tiếng từ Sài Gòn.Sau đó qua thủ tục hải quan và lấy hành lý chúng tôi rời khỏi phi trường bằng […]