THƯ CẢM TẠ CỦA GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT HOA KỲ

THƯ CẢM TẠ CỦA GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT HOA KỲ

Văn Phòng BHD GĐPT VN TẠI HẢI NGOẠI vừa nhận được THƯ CẢM TẠ  của  Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ  V/v Đóng góp Cứu trợ Bão Harvey của Một số Đơn vị , Huynh Trưởng và Đoàn sinh thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại