Húy nhật chị Cả Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc tại chùa Vạn Phước – Sài Gòn

Húy nhật chị Cả Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc tại chùa Vạn Phước – Sài Gòn

Húy nhật chị Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc tại chùa Vạn Phước – Sài Gòn Hôm nay ngày 26 tháng chạp Đinh Dậu (11.02.2018) húy nhật chị Hoàng thị Kim Cúc, Pháp danh Tâm Chánh, được tổ chức tại chùa Vạn Phước – Sài Gòn vào lúc 10 giờ sáng. Chị Hoàng Thị […]