Duyệt theo ngày Tháng Hai 3rd, 2018

Thư Cảm Tạ Tang Lễ cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa của Ban Tổ Chức

Thư Cảm Tạ Tang Lễ cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa của Ban Tổ Chức

Thư Cảm Tạ tang lễ cố Htr. Tâm Nghĩa: HK Thu CamTa TL

Huynh Trưởng Hoa Kỳ ghé thăm Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Vinh và Nguyên Thanh

Huynh Trưởng Hoa Kỳ ghé thăm Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Vinh và Nguyên Thanh

Trong dịp tham dự tang lễ cố Huynh Trưởng Tâm Nghĩa,quý Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã ghé thăm Huynh Trưởng cấp Dũng Hải Ngoại,chủ tịch Hội Đồng cấp Dũng,Tấn Hoa Kỳ; Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc đang bệnh tuổi già sức yếu. Huynh Trưởng UV xã hội BHD Hải Ngoại Minh Quang và Htr. P/T xã hội […]