TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NHƯ TÂM Nguyễn Khắc Từ

TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NHƯ TÂM Nguyễn Khắc Từ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NHƯ TÂM NGUYỄN KHẮC TỪ Anh  Nguyễn Khắc Từ sinh năm 1928, nguyên quán tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, làng An Cư, một làng truyền thống nổi tiếng văn vật của huyện Triệu Phong. Anh sinh trong một gia đình Nho học có truyền thống phong nhã, thông minh, […]