Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu Cố Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận tại San Jose,California

tuongniemtamduc1

Lễ Tưởng niệm và cầu siêu truy tán công đức cố cư sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose, miền bắc California, Hoa Kỳ do Thượng tọa Thích Nhật Huệ, tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên GHPGVNTNHK làm trưởng ban tổ chức vào ngày 14/1/2018. Với sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni,hiện diện của GĐPTVN tại Hoa Kỳ,quý Huynh Trưởng Hội Đồng cấp Dũng cố vấn BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ,GĐPT Thiện Tâm tại trú xứ,đại diện các tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo,Cao Đài,các Hội Đoàn.

Tin Ảnh: Truyền Thông Trang Nhà GĐPTVN tại Hải Ngoại

tuongniemtamduc2

GĐPT Thiện Tâm làm tiếp tân

tuongniemtamduc3

tuongniemtamduc4

Ban Tổ Chức GĐPT thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh

tuongniemtamduc6

tuongniemtamduc5b

tuongniemtamduc7

tuongniemtamduc8

tuongniemtamduc9 tuongniemtamduc10

tuongniemtamduc11

tuongniemtamduc12

tuongniemtamduc13

tuongniemtamduc14

tuongniemtamduc15

tuongniemtamduc16

tuongniemtamduc17

Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu cố cư sĩ Tâm Đức

tuongniemtamduc18

Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Duy cảm niệm truy tán công đức cốcư sĩ Tâm Đức

tuongniemtamduc19

tuongniemtamduc20 tuongniemtamduc21 tuongniemtamduc22

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

tuongniemtamduc23

Đại diện Cao Đài ngồi giữa chư tôn đức

tuongniemtamduc24

Truy tán công đức cố cư sĩ Tâm Đức của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ

tuongniemtamduc25

Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ đọc Điếu Văn tưởng niệm công đức cố cư sĩ Tâm Đức

tuongniemtamduc26 tuongniemtamduc27 tuongniemtamduc28

Đạo từ cảm niệm của Thượng Tọa Thích Từ Lực

tuongniemtamduc29

Đạo từ cảm niệm của Ni Sư Đồng Kính (nguyên Huynh Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn)

tuongniemtamduc30

 Tiến sỹ Lê Phước Sang,đại diện Phật Giáo Hòa Hảo

tuongniemtamduc32

tuongniemtamduc34

Đại Diện GĐPT Miền Thiện Minh.Đoàn Cựu Huynh Trưởng cảm niệm

tuongniemtamduc35 tuongniemtamduc36 tuongniemtamduc37

Nghi lễ cầu siêu cho chơn linh cư sĩ Tâm Đức

tuongniemtamduc39 tuongniemtamduc40

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb