Ghé Thăm Đơn Vị GĐPT tại Nam California,Hoa Kỳ

donvinamcali1

Nhân chuyến Phật sự về Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Hòa Thượng Ân Sư GĐPTVN,Thượng Thủ Tăng Gìa Chứng Minh. Chúng tôi phụ tá ủy viên Truyền Thông Hải Ngoại đặc trách Trang Nhà GĐPTVN tại Hải Ngoại và trang Facebook, đã có chuyến ghé thăm các đơn vị GĐPT trong vùng nam California,khu Little Saigon trực thuộc miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ.

Quảng Thọ

donvinamcali2

Đơn vị GĐPT Chánh Trí do chị Trưởng Ban BHD Miền Quảng Đức,Hoa Kỳ làm Gia Trưởng

donvinamcali3

Đoàn Quán GĐPT Chánh Trí,Tu Viện Hoa Nghiêm

donvinamcali4

donvinamcali5

donvinamcali6

donvinamcali7

GĐPT Liên Hoa

donvinamcali8

Chị Liên Đoàn Trưởng GĐPT Liên Hoa cũng là Phó Trưởng Ban GĐPTVN tại Hoa Kỳ chụp chung với anh Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Trí

donvinamcali9

 donvinamcali10

donvinamcali11

GĐPT Bồ Đề,đơn vị mới thành lập

donvinamcali12

Chụp hình chung với anh Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại và Huynh Trưởng GĐPT Chánh Trí

donvinamcali13

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb