THƯ CẢM TẠ CỦA GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT HOA KỲ

THƯ CẢM TẠ

Văn Phòng BHD GĐPT VN TẠI HẢI NGOẠI vừa nhận được THƯ CẢM TẠ  của 

Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ 

V/v Đóng góp Cứu trợ Bão Harvey của Một số Đơn vị , Huynh Trưởng và Đoàn sinh thuộc

Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại

GIAO HOI HOA KY .

6

5

8

Bao HARVEY

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb