Một Đóa Sen Mới

ÚC ĐẠI LỢI có thêm một đóa SEN TRẮNG

YouTube Preview Image

IMG_4688 LỄ THỈNH SƯ

IMG_4694HOÀ THƯỢNG hướng dẫn ĐỒNG CHÚNG LỄ PHẬT

IMG_4692Chuẩn bị LỄ CHÀO CỜ

IMG_4888Chị TỔNG THƯ KÝ Ttuyên đọc QUYẾT ĐỊNH

IMG_4774Anh TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN trao Gia Đình Kỳ  và ẤN DẤU  GĐPT CHÁNH KIẾN

IMG_4849Đạo Từ của HOÀ THƯỢNG THÍCH PHƯỚC NHƠN

IMG_4842SƯ CÔ Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT CHÁNH KIẾN Ban Đạo Từ

IMG_4838Lời Khuyến Tấn của Trưởng BHD GĐPT tại UĐL

IMG_4810 Vài lời chúc mừng của Anh Đại Diện Miền TỊNH KHIẾT

IMG_4695Quan Khách

IMG_4964 Chụp hình LƯU NIỆM

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb