Lễ Thọ Cấp tại Miền Khuông Việt, GĐPT VN tại Hoa Kỳ

Lễ Thọ Cấp tại Miền Khuông Việt, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

thocapKV1

Lễ Thọ Cấp tại Miền Khuông Việt GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Chùa Cổ Lâm,thành phố Seatle. Xin chúc mừng quý anh chị Huynh Trưởng tân thăng cấp Tín và cấp Tấn.

thocapKV3

thocapKV2a

thocapKV2b

Dưới sự chứng minh của Sư Ông Thích Nguyên An, Tổng Vụ Tăng Sự của GHPGVNTN tại Hoa Kỳ,hiện diện của BHD Hoa Kỳ,Htr. Nguyên Siêu

thocapKV2c

thocapKV2d

thocapKV4

thocapKV5

Hình ảnh từ các Huynh Trưởng thọ cấp

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb