LỄ KHAI KHÓA HÀM THỤ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II HUYỀN TRANG V tại MIỀN QUẢNG ĐỨC – HOA KỲ

LỄ KHAI KHÓA HÀM THỤ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II HUYỀN TRANG V

TẠI MIỀN QUẢNG ĐỨC – HOA KỲ

DSCN5701

Vào lúc 1 giờ trưa ngày 9 tháng 3 năm 2014, LỄ KHAI KHÓA HÀM THỤ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II HUYỀN TRANG V của BHD HOA KỲ được BHD MIỀN QUẢNG ĐỨC thừa Ủy nhiệm tổ chức tại Chùa Phật Đà, Thành Phố San Diego, Nam Califotnia, Hoa Kỳ.

Buổi Lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ, Viện chủ Chùa Phật Đà và sự hiện diện của Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức cùng Quý Htr Đại Diện Ban Quản Trại Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Huyền Trang V Hoa Kỳ.

Mở đầu Chương trình là Phần Nghi Lễ Niêm Hương Bạch Phật cầu gia bị

DSCN5687

DSCN5690

DSCN5689

Tiếp theo Chương trình là Lễ Chào Gia Đình Kỳ – Giới thiệu thành phần tham dự và Đọc Quyết Định Thành lập Ban Quản Trại . Htr Như Thủy , Tổng Thư Ký BHD Miền Quảng Đức đọc Quyêt Định

???????????????????????????????

Trình diện Trại sinh , CHÚNG 4 thuộc BHD GĐPT Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa Kỳ

IMG_5282

Tiếp theo là Huấn Tử của Htr Trưởng Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ kiêm Trại Trưởng Trại Huấn Luyện cấp II Huyển Trang 5 . Htr Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức thừa ủy nhiệm tuyên đọc

???????????????????????????????

Tiếp nối Chương trình là Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu Chứng minh

???????????????????????????????

Htr Nguyên Thuyết, Phó Trưởng Ban Quản Trị và Điều Hành BHD Miển Quảng Đức, thay mặt Ban Tổ chức ngỏ lời cảm tạ và tri ân Hòa Thượng Chứng Minh và  quý Huynh Trưởng các Cấp hiện diện củng Toàn thể Huynh Trưởng Trại Sinh Trại Huấn Luyện Cấp II Huyền Trang 5 Hoa Kỳ

IMG_5299

Điều hợp Chương Trình Buổi Lễ là Htr Bửu Thành, Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu và Huấn Luyện BHD Miền Quảng Đức

IMG_5292

Chụp hình lưu niệm

IMG_5301

Hàng đầu : Htr TS Nguyên Châu, Htr TS Quảng Tráng, Ht TS Minh Châu, Htr TS Thiện Chánh, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Htr TS Nguyên Danh, Htr TS Giác Tâm, Htr TS Diệu Tâm và Htr TS Nguyên Liên.

Hàng sau : Htr Như Thủy, TTK Miền QĐ, Htr Nguyên Thuyết PTB, Htr Tâm Đăng, TB, Htr Nguyên Chí, UV Tổ Kiêm và Htr Bửu Thành PTB HD Miền Quảng Đức

DSCN5683

**

Buổi Lễ Khai Khóa Hàm Thụ Trại Huấn Luyện cấp II Huyền Trang 5 của Hoa Kỳ được tiếp nối bằng bài Học đầu tiên : TRẠI SINH HUYỂN TRANG HỌC VÀ LÀM THEO HẠNH NGUYỆN CỦA PHÁP SƯ HUYỀN TRANG do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu thuyết giảng

IMG_7087

Và Buổi Lể Khai Khóa chấm dứt lúc 3 giờ 30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ của Ban Tổ chức và các Htr Trại sinh tham dự.

 

cam co sen trang

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb