BHD GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI HỌP SƠ KẾT CỨU TRỢ BÃO LỤT

TIN TỨC :

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

HỌP SƠ KẾT CỨU TRỢ BÃO LỤT

 

 

Quan The Am 2

 

hOA SEN

 

 

Trên hệ thống hội luận viễn liên Paltalk, vào hồi 09g00 giờ Việt Nam ngày 30.11.2013, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đã tổ chức họp phiên bất thường nhằm sơ kết đợt vận động và công tác cứu trợ bão lụt Miền Trung Việt Nam trong hai tháng 10 & 11.2013 vừa qua; chuẩn bị chuyến cứu trợ thứ hai về Miền Trung Việt Nam; đồng thời vạch đề án tiếp tục thúc đẩy đợt cứu trợ tiếp theo hướng về đồng bào nạn nhân bão lụt Phillipppines đang trong cơn khốn đốn cùng cực. Một số công tác Phật sự quan trọng khác cũng được giải quyết trong phiên họp trực tuyến bất thường này.

2013-11-30_HopBHDTheGioi_04.JPG

Ngoài các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, phiên họp còn có sự tham dự của đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại – H.Tr Tâm Đăng, Trưởng Ban – và đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (tại quốc nội). Các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cư trú và hiện diện tại quốc nội tham gia trực tiếp tại phòng họp; các thành viên tại các quốc gia hải ngoại cùng hội luận trên hệ thống paltalk; anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tuy đang nhuốm bệnh, cũng theo dõi trực tiếp diễn tiến cuộc họp và chỉ đạo những ý kiến khi cần thiết qua điện đàm viễn liên suốt phiên hội luận. Cuộc họp được Thượng Tọa Trưởng Ban An Sinh Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh; H.Tr Tâm Trí – Tư Đồ Minh chủ tọa; Thư Ký là H.Tr Thị Nguyên và Thuyết Trình Viên do H.Tr Tâm Kiểm đảm trách. Kỹ thuật phòng hội luận do kỹ thuật viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tác nghiệp.

Sau nghi thức lễ Phật, lễ Đoàn, công cử chủ tọa, thư ký và kiểm diện thành phần tham dự; chương trình nghị sự tiến hành trôi chảy và kết quả. Đặc biệt phần công tác vận động cứu trợ bão lụt của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (quốc nội) được báo cáo cụ thể và chuyến đi cứu trợ Miền Trung Việt Nam tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã được các H.Tr Ủy Viên Xã Hội – với tư cách Trưởng Đoàn Cứu Trợ được ủy nhiệm – và Thủ Quỷ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới trình bày chi tiết thông qua bản “Báo cáo kết quả cứu trợ bão lụt”.

 

2013-11-30_HopBHDTheGioi_08.JPG

Phiên họp kết thúc viên thành lúc 12g00 giờ Việt Nam sau phần đúc kết của Chủ Tọa và nghi thức hồi hướng công đức. Xin chuyển tải dưới đây một vài hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến từ đầu cầu kết nối quốc nội.

2013-11-30_HopBHDTheGioi_02.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_03.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_05.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_06.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_07.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_09.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_10.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_11.JPG

2013-11-30_HopBHDTheGioi_12.JPG

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb