TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN Y Lương Hoàng Chuẩn

TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG NGUYÊN Y Lương Hoàng Chuẩn

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN Y LƯƠNG HOÀNG CHUẨN Anh Lương Hoàng Chuẩn, Pháp danh Nguyên Y sanh ngày 14 tháng 01 năm Kỷ Mùi (1920), tại làng Phước Tích, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình có truyền thống Phật Giáo. Anh có tất cả mười anh chị em ruột. […]