TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG TÂM CHÁNH Hoàng Thị Kim Cúc

TIỂU SỬ Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG TÂM CHÁNH Hoàng Thị Kim Cúc

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM CHÁNH HOÀNG THỊ KIM CÚC Chị Hoàng Thị Kim Cúc, pháp danh Tâm Chánh, tự Thể Hạnh, sinh ngày mồng 8 tháng 11 năm Quý Sửu (5/2/1913). Thân phụ là cụ ông Hoàng Phùng, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Khuê. Chánh quán làng Xuân Tùy, Thừa […]