HỒI KÝ : Dây Thân ái …lan rộng

HỒI KÝ : Dây Thân ái …lan rộng

LỜI GIỚI THIỆU : Htr Cấp DŨNG CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang là Htr Cố Vấn BHD GĐPT Việt Nam tai Âu Châu . Anh là Htr cao niên nhất , là Htr Cấp Dũng duy nhất tại Âu Châu và là Chim Đầu đàn của bao Cánh chim Lam trời Âu . Đọc Hồi […]

VĂN : Ngược Dòng

VĂN : Ngược Dòng

NGUYÊN MẪN Một nén tâm hương, con tâm thành ngưỡng nguyện … Hổ thẹn, dòng nước mắt nào đang chảy. Nhớ về rừng Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc, văng vẳng pháp an tâm, và làm sao hàng phục. Hướng về núi Thứu, mở hội Pháp Hoa, Sen Trắng nở tròn thơm, người người […]

VĂN : Nghĩ về HOA

VĂN : Nghĩ về HOA

NGUYÊN MẪN Mùa xuân vừa về trên xứ Kangaroo, vùng miệt dưới Nam bán cầu mát mẻ.Hầu như trên tất cả các tiểu bang Úc Đại Lợi, khí hậu trở nên ấm áp, bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng bay lửng thửng, cây cối đâm chồi nở lộc, và con người dễ hòa […]

VĂN: Những lời nguyện

VĂN: Những lời nguyện

NGUYÊN MẪN Được làm người là một duyên lành hy hữu, mà được làm người Phật tử lại càng là một diễm phúc vô cùng. Nhưng từ vô thỉ do tập khí, tội lỗi chất chồng, chơn tâm -viên bảo châu vốn sẵn có- đã bị bụi trần che phủ, con người đã quên hẵn […]