Trang chủ » TIN TỨC

TIN Thầy PHỔ HÒA

TIN Thầy PHỔ HÒA

Thầy PHỔ HÒA ( Nguyên là Huynh Trưởng HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN, một trong những Vị Sáng lập Viên GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM ) Thầy Phổ Hòa được đưa từ Nursing Home, Quận San Bernardino, California về giải phẩu Bao tử tại Bệnh viện San Bernardino Community Hospital , gần Trung Tâm […]

TIN CỨU TRỢ

TIN CỨU TRỢ

TIN CỨU TRỢ : Hưởng ứng lời kêu gọi của BHD GĐPT VN trên Thế Giới, trong công việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt tại các Tỉnh Miền Trung Việt Nam, các BHD GĐPT khắp nơi đã tổ chức vận động quyên góp gởi về cho BHD Quốc Nội để giúp […]

TIN VẮN

TIN VẮN

BHD HẢI NGOẠI : – Phiên họp Định kỳ lần thứ VIII của BHD Hải Ngoại sẽ khai diễn vào ngày 18/12/2010 trên Hệ thống Paltalk . Đây là Phiên họp Tổng Kết Hoạt Động cuối năm 2010. Ngoài sự hiện diện của các Thành viên BHD Hải Ngoại, Các Htr Đại Diện BHD Hải […]