Trang chủ » PHẬT PHÁP

PHẬT PHÁP : Học và thực hành PHẨM PHỔ MÔN

PHẬT PHÁP : Học và thực hành PHẨM PHỔ MÔN

TÂM MINH Mặc dù trong 28 phẩm kinh của Pháp Hoa, phẩm  nào cũng quan trọng, nhưng mỗi người chúng ta đều có một phẩm tâm đắc nhất và đối với Tâm Minh ( TM) , đó là phẩm Phổ Môn .  Phẩm này thể hiện rất rõ tính cách biểu tượng của ngôn ngữ […]

BIÊN KHẢO : Chuông trống Bát nhã

BIÊN KHẢO : Chuông trống Bát nhã

TÂM LỄ Vương Học Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách Kinh thinh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng trung nhơn. Một làn khói trầm vương nhẹ, một lời kinh khuya sớm, một tiếng chuông rơi… đều làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thoát, hướng thượng và quay […]