Trang chủ » PHẬT PHÁP

PHẬT PHÁP : CÁI CHẾT

PHẬT PHÁP : CÁI CHẾT

Tác giả : ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 14 Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, […]

PHẬT PHÁP : Ý NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

PHẬT PHÁP : Ý NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

Ý NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH Có những nước Á Châu như nước Xilanca, vào ngày Phật Đản không có ai bị đói bụng hết. Tại vì nhà nào cũng để mâm cơm ở trước cửa và bất cứ ai đói bụng cũng đều được mời ăn cơm đó. Trong ngày […]

CÂU CHUYỆN THIỀN : Chánh Đạo

CÂU CHUYỆN THIỀN : Chánh Đạo

CHÁNH ĐẠO ( Trích GÓP NHẶT CÁT ĐÁ – Đổ Đình Đồng dịch ) Trước khi Ninakawa qua đời. Thiền sư Ikkyu đến viếng ông. Ikkyu hỏi : ” Tôi sẽ độ anh ? ” Ninakawa đáp : ” Tôi đến đây một mình và  sẽ ra đi một mình. Anh có thể giúp tôi […]

CÂU CHUYỆN THIỀN : Đừng hành động khi giận dữ

CÂU CHUYỆN THIỀN : Đừng hành động khi giận dữ

CÂU CHUYỆN THIỀN : Đừng hành động khi giận dữ Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá […]

CÂU CHUYỆN THIỀN : Nếu yêu, hãy yêu công khai

CÂU CHUYỆN THIỀN : Nếu yêu, hãy yêu công khai

( Trích “GÓP NHẶT CÁT ĐÁ” . Bản dịch : Đỗ Đình Đồng ) NẾU YÊU, HÃY YÊU CÔNG KHAI Hai chục nhà sư và một ni cô tên là Eshun, theo thực tập thiền định với một thiền sư nọ. Mặc dù đầu đã cạo trọc và y phục tầm thường, Eshun vẫn rất […]

PHẬT PHÁP : Chúng tôi học Duy Biểu

PHẬT PHÁP : Chúng tôi học Duy Biểu

TÂM TRÍ Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu ( Ngũ Thập Duy Biểu Tụng ) của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh  có tính cách thực dụng, nghĩa là chúng ta áp dụng những bài tụng này vào đời sống hằng ngày, vào sự tu tập của chúng ta, vào sự xây dựng tổ chức, vào […]

MẪU CHUYỆN ĐẠO : Không rượu mà say

MẪU CHUYỆN ĐẠO : Không rượu mà say

Thích nữ TRÍ HẢI Không rượu mà say (Thuật theo chuyện kể của Hòa thượng Trí Nghiêm) Vào một buồi chiều tịnh mịch ở Kỳ viên tinh xá, sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Ðức Thế tôn vào hương thất an nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, Ngài […]

CÂU CHUYỆN THIỀN : Một tách trà

CÂU CHUYỆN THIỀN : Một tách trà

( Trích “ GÓP NHẶT CÁT ĐÁ” . Bản dịch : Đỗ Đình Đồng ) MỘT TÁCH TRÀ Vào thời Minh Trị ( 1860-1912 ) Nan-in một thiền sư Nhật, tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót […]

PHẬT PHÁP : Giới luật và Phẩm hạnh Huynh Trưởng

PHẬT PHÁP : Giới luật và Phẩm hạnh Huynh Trưởng

Pháp thoại: TÂM LỄ Vương Học, Trại Tu Dưỡng Tâm Huệ, Melbourne, 25-29/12/2010 “Nầy chư Thiện nam, Thiện nữ. Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Bể khổ Không bờ, nếu không có thuyền từ bát-nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng bồ-đề cần phải lãnh thọ […]

BIÊN KHẢO :Thiền sư NGUYÊN THIỀU

BIÊN KHẢO :Thiền sư NGUYÊN THIỀU

TÂM NGHĨA Trong năm  Ất-tỵ(1665) ngoài việc sửa  chùa Thiên Mụ lại có một sự kiện không do chúa Nguyễn nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Phật Giáo cỏi Thuận Hoá nói riêng. Đó là việc Thiền sư Nguyên Thiều đã theo một chuyến tàu buôn Quảng đông qua Đàng trong đến […]