Trang chủ » GIA ĐÌNH VẠN HẠNH HẢI NGOẠI » VẠN HẠNH 2 Hải Ngoại

PHẬT PHÁP : PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

PHẬT PHÁP : PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

PHẬT PHÁP PHÁT BỒ ĐỀ TÂM  Tiến Sĩ LÂM NHƯ TẠNG Bài nói chuyện trên mạng PALTALK tại Sydney ngày 19-1-2014. http://music.gdptchanhphap.org/#Play,2452 cho LIÊN CHÚNG ÚC ĐẠI LỢI TRẠI VẠN VẠNH 2 HẢI NGOẠI  *** I-                 Bồ-Đề là gì? II-              Những Kinh nói về Bồ-Đề III-          Những Luận nói về Bồ-Đề IV-          Bồ-Đề Tâm là […]

Lễ khai khóa Vạn Hạnh 2

Lễ khai khóa Vạn Hạnh 2

Phóng sự ảnh: Khai mạc trại HLHT Vạn Hạnh II GĐPTVN Tại Hải Ngoại (15-01-2014  do QuangMai trình bày) Vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Treetop Scout Camp, Victoria, Australia (khu vực Trại Trường GĐPTVN tại Úc Đại Lợi), Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại đã tổ chức LỄ KHAI KHÓA TRẠI […]

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại (30 tháng 12 năm 2013)

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại (30 tháng 12 năm 2013)

Buổi lễ khai mạc trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng tại địa chỉ www.ustream.tv/channel/trai-van-hanh-2-hai-ngoai . Quý trại sinh hãy vào phòng họp Paltalk để trò chuyện, phòng họp có tên là  Trai Van Hanh 2 Hai Ngoai  và được đặt tại Miscellaneous -> Other .  Trại sinh có thể vào phòng họp bằng cách […]

TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI   TRẠI TRƯỜNG  TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI Do Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại tổ chức Từ […]