Trang chủ » GIA ĐÌNH VẠN HẠNH HẢI NGOẠI » VẠN HẠNH 1 HOA KỲ

TÂM TÌNH

TÂM TÌNH

NGUYÊN LỢI LỜI GIỚI THIỆU : Ngày Kết Khóa Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ, anh chị em Huynh Trưởng Trại sinh đã ngạc nhiên vì 1 Huynh Trưởng Trại sinh đồng khóa đã đến tham dự với chiếc áo của một ni cô. Đây là ‘ TÂM TÌNH ” của Htr NGUYÊN LỢI, Htr Trại […]

VẠN HẠNH 1 HOA KỲ : THƠ : Trại Họp Bạn TÂM MINH

VẠN HẠNH 1 HOA KỲ : THƠ : Trại Họp Bạn TÂM MINH

THƠ : TRẠI HỌP BẠN TÂM MINH LỞI THƯA : Ban Hướng Dẫn GDPTVN tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức TRẠI HỌP BẠN TÂM MINH vào các ngày 1,2,3 tháng 7 năm 2011 tại Nam California . Nhân có niềm vui về Ngày TRẠI HỌP BẠN sắp đến, HTr NGUYÊN TỪ đã có bài THƠ […]

THƠ : Cảnh Xúc Tình

THƠ : Cảnh Xúc Tình

Ngắm ” Chiếc Nôi ” dục lòng suy nghĩ Lý duyên sinh duyên khởi hợp hòa Sinh ta ra là Cha là Mẹ Dưỡng nuôi ta cũng Mẹ cũng Cha Chiếc Nôi bát ngát bao la Suốt xuyên dìu dẫn đưa ta vào đời … Thuở ấu thơ học ăn học nói Từ Mẹ Cha mà học […]

Xây Dựng NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT

Xây Dựng NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT

Xây dựng NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT qua ba bước chân đầu tiên TẦM SƯ HỌC ĐẠO của THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ Thành kính tạc dạ ân tình của Ni Trưởng Viện chủ chùa Dược Sư – Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp – đã tạo cho con có được rất nhiều […]

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THEO TINH THẦN KINH HOA NGHIÊM Htr NGUYÊN LỢI Nguyễn Thị Huế Pháp Hiệu : Thích Nữ Thuần Tín LỜI GIỚI THIỆU : Htr NGUYÊN LỢI Nguyễn Thị Huế, Huynh Trưởng Trại sinh Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ, Thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ, đã […]

PHẬT PHÁP : Cốt tủy Kinh KIM CANG áp dụng vào Chương trình tu học của GĐPT

PHẬT PHÁP : Cốt tủy Kinh KIM CANG áp dụng vào Chương trình tu học của GĐPT

LỜI GIỚI THIỆU : Htr NGUYÊN VIỄN Nguyễn Ngọc Mục là Huynh TrưởngTrại sinh Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ Hiện đang sinh họat với BHD Miền Tố Liên , Hoa Kỳ. Bài Cốt tũy Kinh Kim Cang trình bày những nhận thức thu thập được trong quá trình theo học Trại Vạn Hạnh 1 […]

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬTTỬ TẠI HOA KỲ TRẠI HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH I HOAKỲ —oOo— LUẬN  KHÓA ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP VÀO ĐỜI SỐNG (Chuyển Nghiệp Lực thành Nguyện Lực) LỜI GIỚI THIỆU : ” ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP VÀO ĐỜI SỐNG ( […]

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

Luận Văn Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ

THỬ TÌM HIỂU BÀI ‘ THƠ TỰA EM MỌI” QUA DUY THỨC HỌC TÂM QUANG LÊ ĐỨC HÙNG LỜI GIỚI THIỆU : ” Thử tìm hiểu bài ‘ THƠ TỰA EM MỌI ” của Thi sĩ Bùi Giáng qua DUY THỨC HỌC là Luận Văn Kết Khóa Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III Vạn […]

THƠ : Lên đường

THƠ : Lên đường

LÊN ĐƯỜNG … đầu sợi tóc chứa ba ngàn thế gìới một niệm không nhiếp trọn cả bốn loài … NGUYÊN VIỄN Vạn Hạnh một Hoa Kỳ kết khóa  –Tình Áo Lam chan chứa mọi lòng Hương Sen quyện khắp non sông Nội ngàn chan chứa … cửa KHÔNG … thắm nhuần . Vô tận […]