Trang chủ » BHD HẢI NGOẠI » VĂN THƯ

VĂN THƯ : Phát hành Thiệp xuân – Bốc thăm trúng thưởng

VĂN THƯ : Phát hành Thiệp xuân – Bốc thăm trúng thưởng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au Thông Tư số : 010-005/HDHN/TT/TB V/V : Phát Hành Thiệp Xuân Bốc […]

VĂN THƯ : Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung VN

VĂN THƯ : Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung VN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au THÔNG TƯ Số  09/17/BHDHN/TB V/v: Cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền […]