Tác giả TamLe

TamLe - người đã viết 17 bài viết cho Trang nhà BHD GĐPT Hải Ngoại.

Gửi mail cho người viết | TamLe's RSS

Những bài được viết bởi TamLe

LUẬN VỀ CHỮ MẠN

LUẬN VỀ CHỮ MẠN

TRUNG ĐẠO. LUẬN VỀ CHỮ MẠN Tháng qua, học kinh Pháp Hoa, phẩm Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát, theo ý của Thượng Tọa Giảng sư, trong Chúng có yêu cầu giải thích về nội dung của 7 thứ Mạn. Đó là nhân duyên để viết thành bài viết nầy. Trước tiên, xin nói về chữ Ngã, vì hễ […]

Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

BẠCH LIÊN. Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC Thành kính tưởng niệm, tri ân các bậc Tiền bối hữu công: Anh Lê Lừng, người đã vẽ ra huy hiệu Hoa Sen; Bác Ưng Hội, Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán, đồng tác giả bài Sen Trắng, bài ca chính thức của GĐPTVN. Bạch Liên. […]

LỄ CHU NIÊN GIA ĐÌNH

LỄ CHU NIÊN GIA ĐÌNH

TRUNG ĐẠO ( Ảnh GĐPT Đức Vân . BHD Gia Định ) LỄ CHU NIÊN GIA ĐÌNH Những điều sau đây được học hỏi từ kinh nghiệm trong những năm sinh hoạt, nhằm góp thêm ý kiến với các Huynh Trưởng mới cầm Đoàn, nhưng đây không phải là khuôn mẫu. Tùy theo hoàn cảnh […]

PHẬT PHÁP : THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH

PHẬT PHÁP : THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH

THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH Tâm Lễ Vương Học Chúng ta tiếp nhận huyết thống, gốc rễ từ Tổ tiên, nhưng nếu không có Ông Bà, Cha Mẹ sinh đẻ, nuôi nấng thì không có chúng ta hôm nay, nên phận làm con cần phải biết về danh tánh, gia phả, giòng họ và […]

PHẬT PHÁP: LỜI KINH

PHẬT PHÁP: LỜI KINH

TÂM LỄ VƯƠNG HỌC LỜI KINH Trên dòng phát triển tâm linh của nhân loại có rất nhiều tôn giáo xuất hiện. Hầu hết các tôn giáo đều có những bộ kinh riêng ghi lại những lời dạy hay hướng dẫn của vị Giáo chủ để tín đồ, đệ tử theo đó thực hành, như […]

PHẬT PHÁP : PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHẬT PHÁP : PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

TÂM LỄ. PHÁT TÂM BỒ ĐỀ Khi tụng kinh hay nghe thuyết pháp, chúng ta thường được nghe cụm từ: PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ (hay nói theo từ ngữ Hán Việt là phát Bồ-đề tâm). Đọc trong kinh luận, cũng thường thấy viết là: “Muốn vào căn nhà Phật pháp, bước đầu tiên là phải quy […]

PHẬT PHÁP: KẾT TẬP KINH ĐIỂN

PHẬT PHÁP: KẾT TẬP KINH ĐIỂN

TÂM LỄ KẾT TẬP KINH ÐIỂN Từ khi thành đạo cho đến lúc nhập Niết bàn, không có một lời dạy hay một giáo lý nào của đức Phật được ghi thành văn tự hay sách vở. Do đó, sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, các vị cao đồ đệ tử liền nghĩ ngay đến […]

CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN

TRUNG ĐẠO Khi mới một thân một mình đặt chân đến Úc Đại Lợi định cư, tôi thật may mắn được một gia đình người bản xứ bảo trợ, nhận làm con nuôi. Đây là một gia đình người Úc gốc Anh, theo Ky Tô giáo. Ông Bà đã lớn tuối, về hưu từ lâu. […]

GIA ĐÌNH VẠN HẠNH : HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI GIÚP MÌNH

GIA ĐÌNH VẠN HẠNH : HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI GIÚP MÌNH

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, GIÚP MÌNH (Viết theo tài liệu Y Tế Cộng Đồng và tài liệu Hiến Máu của BS. Nguyễn Ý Đức) BẠCH LIÊN Máu là một mô lỏng, lưu hành trong tỉnh mạch và động mạch khắp cơ thể và là một phương tiện chuyển chở nhiều chất khác nhau giữa mô […]

VAI TRÒ CỦA BAN BẢO TRỢ TRONG SINH HOẠT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

VAI TRÒ CỦA BAN BẢO TRỢ TRONG SINH HOẠT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TÂM LỄ (Trong loạt bài hướng dẫn về điều hành của Ban Huynh Trưởng Gia Đình) 1. Định danh: Bảo Trợ là những người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ hay tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Gia Đình Phật Tử (GĐPT) được phát triển vững mạnh. 2. Nguyên […]