Tác giả BanKyThuat

BanKyThuat - người đã viết 38 bài viết cho Trang nhà BHD GĐPT Hải Ngoại.

Gửi mail cho người viết | BanKyThuat's RSS

Những bài được viết bởi BanKyThuat

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

CÁO PHÓ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng […]

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thành Kính Phân Ưu – BHD GĐPT Hải Ngoại

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III

QUYẾT NGHỊ Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kỳ III – Nhiệm kỳ 2012-2016 & Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại kỳ V – 2012 Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu của 25 phái đoàn gồm 127 thành viên tham dự Đại Hội Huynh […]

Bản Tin số 5: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Bản Tin số 5: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Mời anh chị em cùng xem, có thể lật trang hoặc phóng to thu nhỏ, theo thanh trượt

Bản Tin số 4: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Bản Tin số 4: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Mời anh chị em cùng xem, có thể lật trang hoặc phóng to thu nhỏ, theo thanh trượt

Bản Tin số 3: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Bản Tin số 3: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Mời anh chị em cùng xem, có thể lật trang hoặc phóng to thu nhỏ, theo thanh trượt

Bản Tin số 2: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Bản Tin số 2: Đại Hội GĐPT Việt Nam Trên Thế giới Kỳ III

Mời anh chị em cùng xem, có thể lật trang hoặc phóng to thu nhỏ

NHẠC: Bài hát Gia Đình Phật Tử Việt Nam

NHẠC: Bài hát Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Trang Nhạc Nhiều Thể Loại Gia Đình Phật Tử Việt Nam