THÀNH KÍNH PHÂN ƯU GIÁO SƯ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN

                                                     THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                               GIÁO SƯ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN

GS TQT

 

BAN TANG LỄ

CỐ GIÁO SƯ TRẦN QUANG THUẬN PHÁP DANH TÂM ĐỨC

CÁO BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Chúng con/chúng tôi thành kính cáo bạch:

Giáo Sư Trần Quang Thuận, Pháp Danh Tâm Đức, Pháp Tự Trí Không, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1930 tại Huế, Đệ Tử Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN Thích Đôn Hậu, Cựu Bộ Trưởng Bộ Xã Hội, Cựu Thượng Nghị Sĩ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Liên Hữu Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch GHPGVNTNHN-HK và GHPGVNTNHK, Giám đốc Trung Tâm Học Liệu Phật Giáo, California, Hoa Kỳ; đã xả bỏ thân ngũ ấm vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại Bệnh Viện Kaiser Fontana, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.

Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683;

-Lễ Truy Niệm: Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home;

-Lễ Di Quan và An Táng: Vào lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home;

Ngưỡng nguyện chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong mười phương nhất tâm hộ niệm Chơn Linh Cố Giáo Sư Trần Quang Thuận, Pháp Danh Tâm Đức, Pháp Tự Trí Không nương nhờ Phật lực Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chứng Minh Tiếp Độ

Nhất tâm Cáo Bạch

Los Angeles, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Trưởng Ban Tang Lễ

Hòa Thượng Thích Như Minh

***

BAN TANG LỄ

CỐ GIÁO SƯ TRẦN QUANG THUẬN PHÁP DANH TÂM ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2018:

 • 10:00 AM:
  • Lễ Nhập Quan
  • Phục hồn
  • Thọ tang
 • 03:00 PM:
  • Lễ Tịch Điện
  • Thỉnh Linh Yết Phật

THỨ BẢY, NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2018:

 • 11:00 AM:
  • Lễ Khiển Điện
  • Lễ Cầu Siêu
  • Lễ Truy Niệm
 • 01:00 PM:
  • Lễ Di Quan
 • 02:00 PM:
  • Lễ An Táng

Ghi chú: Ngoài những giờ Lễ Chính Thức là giờ thăm viếng.

 

Doa hoa tron

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb