Tinh Tấn ngay trong đời sống của mỗi chúng ta – HT Thích Thái Hòa

Tinh Tấn ngay trong đời sống của mỗi chúng ta – HT Thích Thái Hòa

Hôm nay là ngày 02/9/Đinh Dậu, nhằm ngày 21/10/2017, tại Tịnh Nhân Thiền Đường chùa Phước Duyên, TP Huế, BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức một ngày tu an lạc cho các thành viên GĐPT tại Thừa Thiên. Bài pháp thoại cho chúng ta hôm nay là Tinh Tấn ngay trong đời sống của mỗi chúng […]