Ghé Thăm Đơn Vị GĐPT tại Nam California,Hoa Kỳ

Ghé Thăm Đơn Vị GĐPT tại Nam California,Hoa Kỳ

Nhân chuyến Phật sự về Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Hòa Thượng Ân Sư GĐPTVN,Thượng Thủ Tăng Gìa Chứng Minh. Chúng tôi phụ tá ủy viên Truyền Thông Hải Ngoại đặc trách Trang Nhà GĐPTVN tại Hải Ngoại và trang Facebook, đã có chuyến ghé thăm các đơn vị GĐPT trong vùng nam California,khu Little Saigon trực thuộc […]