GĐPT Vạn Hạnh,Canada Lạc Quyên Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam

bao lut 1

Thực hiện Thông tư kêu gọi cứu trợ của BHD hải ngoại, của BHD Canada. GĐPT Vạn-Hạnh Toronto Canada đả xuống đường lạc quyên, củng như sự khuyến tấn của Chư Tôn Đức và sự hổ trợ của qúy Đồng bào, Phật tử … trong 2 tuần lễ vận động cứu trợ bảo lụt tại VN, GĐPT Vạn Hạnh đả quyên góp được tổng số tiền ủng hộ là : $7,055.00 (bảy ngàn năm mươi lăm dollars Ca.). Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền này về Uỷ viên xã hội BHD Thế Giới để giúp đỡ cho đồng bào bão lụt.

GĐPT Vạn-Hạnh xin tri ân quý đồng bào Phật tử vùng Toronto Canada đả ủng hộ việc làm từ thiện này. Kính nguyện cầu chư Phật thùy từ gia hộ qúy vị thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát .

bao lut 2

bao lut 3

bao lut 4

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb