GĐPT/Hoa Kỳ Làm Lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh,Ân Sư GĐPTVN

tuongniemansu1

Chiều ngày 3/12/2017 GĐPTVN tại Hoa Kỳ cùng với chư tôn đức tăng ni môn đồ pháp quyến,thân hửu Già Lam tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn,Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN tại chùa Khánh Hỹ,thành phố Garden Grove,miền nam tiểu bang California,Hoa Kỳ dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ,sự hiện diện của anh Trưởng Ban BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại,Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng,Tấn Hoa Kỳ và hiện diện toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và nhiều cảm xúc nhớ nghỉ đến thâm ân thù thắng để lắng lòng tưởng niệm và thọ tang Hòa Thượng Ân Sư Tân Viên Tịch tại tu viện Quãng Hương Già Lam,Sài Gòn.

Tin Ảnh Truyền Thông Trang Nhà  Hải Ngoại

tuongniemansu2

tuongniemansu3

Quy Huynh Trưởng các cấp cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni

tuongniemansu4

tuongniemansu5

tuongniemansu6

tuongniemansu7

tuongniemansu8

Tuyên đọc tiểu sử cố trưởng lão Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

tuongniemansu9

tuongniemansu10

tuongniemansu11

GĐPT Miền Quảng Đức Hoa Kỳ dâng hương đăng tưởng niệm Ân Sư khả kính

tuongniemansu12

tuongniemansu13

tuongniemansu14

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trang nghiêm lắng lòng cảm niêm

tuongniemansu15

Chào GĐPT Kỳ

tuongniemansu16

Htr Phó Trưởng Ban Truyền Thống BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ dâng lời cảm niệm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính bạch Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni;
Kính Thưa Quý Cư sĩ, đồng hương Phật tử tín đạo thuận thành;
Cùng tất cả quý Anh  Chị Em Ðoàn viên Gia Ðình Phật Tử

Hôm nay, đối trước Di Ảnh Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư – thượng Ðức hạ Chơn – toàn thể đàn con áo lam hồi tâm quy ngưỡng, phũ phục kính lễ dâng hương, tưởng niệm đạo hạnh oai nghiêm của bậc Ðại Từ Tôn – Trí Bi Song Vận, một đời lập nguyện cùng Thầy Tổ Sơn Môn, bôn ba vạn dặm chí bền, gá vai gánh vác sứ mệnh “Hộ Phật pháp dĩ trường tồn”, để lèo lái con thuyền Chánh Pháp, vượt qua bao cơn bão dữ, đương thời pháp nhược đau lòng, quê hương giữa lúc ma cường.

Kính bạch Giác Linh Thầy,

Hôm nay, nếu những bậc Tôn Túc Tăng Già từ mẫn thương yêu GÐPT, quý Cư sĩ tín tâm lưu tình với đàn em áo Lam hiện diện nơi này đã từng thọ nhận ân đức của Thầy chỉ muôn một, thì đàn áo lam chúng con đã, đang và còn thọ nhận ân đức của Thầy bội phần hơn thế nữa, vì bao thế hệ tăng già, cư sĩ xuất thân nơi tự viện Già Lam được sự đùm bọc giáo dưỡng của Thầy năm nào, ngày nay đã lan tỏa dấu chân muôn phương, tiếp nhận sự nghiệp hành Như lai xứ, tác Như lai sự để qua đó, đàn áo lam chúng con được tiếp nhận được muôn vàn phước báu, hạnh duyên trên bước đường tu tập, tài bồi tín tâm và phụng hành y chỉ của Chư Phật Tổ, Chư Thầy, các bậc Tiền Bối Hữu Công duy trì mạng mạch PGVN đã truyền trao.

Như tiếng đại hồng chung đồng vọng, tiếng chân Thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Giác.

Cảm đức Từ Tôn, đội ơn Tiếp độ, đàn áo lam hôm nay quy phục nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

GÐPTVN tại HK đồng khấp bái

Trích từ trang nhà GĐPTVN tại Hoa Kỳ (sentrang.us)

tuongniemansu17

tuongniemansu18

Chư Tôn Đức Tăng Ni dâng lời tưởng niệm thời kinh trì nguyện

tuongniemansu19

tuongniemansu20

tuongniemansu21

tuongniemansu22

Cảm Niệm của Hòa Thượng đại diện thân hửu Già Lam

tuongniemansu23

Huynh Trưởng các cấp Thọ Tang Ân Sư GĐPTVN

tuongniemansu24

tuongniemansu25

tuongniemansu26

Quý Huynh Trưởng chụp hình lưu niệm trước di ảnh Hòa Thượng Ân Sư

tuongniemansu27

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb