Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Đức Chơn – GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

tuongniemonDTuc1

Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Hoà Thượng Thượng Thủ Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN – Đại Lão HT Thích Đức Chơn tại Chùa Pháp Bảo, Úc Đại Lợi.

BHD GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi đã tổ chức Lễ Truy Niệm Thọ Tang ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng ĐỨC hạ CHƠN THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ – ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM  Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 12 năm 2017

( Chương Trình Lễ  Truy Niem Tho Tang đính kèm để quý HTr kính tường)

Kinh thưa Quý HTr,                                                                                                                                                                                Để  thể hiện lòng tri ân lên Ân Sư, thực thi tinh thần Thông Tư BHD TG/HN

V/V Tổ Chức Truy Niêm Thọ Tang, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL đã hiệu triệu

toàn thể HTr Đại Diện các Miền thành viên BHD  trên toàn liên bang vân tập về Thiền Đường Chùa Pháp Bảo thành phố Sydney Úc Đại Lợi để tham dự Lễ Tho tang, măc dù BHD UĐL đang chịu tang HTr  Cấp Tín Trí Tiến Trần Hồng Tấn là Thư Ký Ban Tổ Chúc Đại Hội 10 Úc Đại Lơi nhưng không quên trể nải việc hệ trọng

  Hiện diên chứng minh buổi lễ Truy Niêm Tho Tang sáng nay có sự hiện diên của HT Thích Quảng Ba  Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UDL và Tân Tây Lan Thành Viên Hội Đồng Tăng Gìa Chứng Minh  GĐPTVN Trên Thế Giới Hòa Thượng Thay mặt cho Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Úc Đại Lợi ban đạo từ và gắn băng tan lên Gia Đinh Kỳ , HT Thích Bổn Điền Tổng Vụ Trưởng Tông vụ Tăng Sự GHPGVNTN HN tại UĐL& TTL, đồng chứng minh chủ sám , TT Thích Đạo Hiển Trù trì Tu Viên Nguyên Thiều Tuyên xưng Tiểu Sử Ân Sư

vả nhị vị Đại Đúc cùng tham dự

 Về Gia Đinh Phật Tử có sự hiên diên của HTr Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm Chủ Tich Hội Đông Cấp Dũng Tấn Úc Đại Lợi

HTr Cấp Dung Quảng Giải Huynh Kim Hóa Trưởng Ban Huongs Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lơi Trưởng Ban Tổ chức Lễ tho Tang Truy Niêm Ân Sư

HTr Cấp Tấn Tâm Lễ Vưong Học UV Nghien Huấn Tu thư BHDTG

HTr Cấp Tấn Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng Đại Diên BHDHN tại Úc Đại Lơi

Quý HTr thánh viên Ban Hướng Dẫn, HTr Đại Diên Miền Tịnh Khiết, Miền Tâm Minh, Miền thiện Minh và HTr tại đia phương tham dự

Buổi lễ tại Úc Đại Lợi diển đúng vào thời điểm tai Cố Hương Anh Chi Em  Lam Viên QN đang vân tập tại Giác Linh Dường

Kính thưa quý HTr,

Vì công tác tang lễ HTr tai quản hạt Úc Đai Lơi chưa viên mãn, Thay măt BHD UDL chúng tôi kính tường trình sỏ lược để quý HTr tham tường , kinh mong quý HTr theo dõi lễ tang qua hình ảnh đình kèm

Kinh chào Cát Tường

Quảng Giải Huynh Kim Hóa

CHUONG TRINH LỄ TRUY NIÊM THỌ TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯƠNG THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĂNG GIA CHỨNG MINH  GĐPTVN. ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Viên tịch lúc 4:00 AM ngày 27 tháng 11 năm 2017

(Nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu)

tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thọ thế 86 tuổi, 62 hạ lạp

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ TIÊP DÂN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ngưỡng bái bach Hòa Thượng Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN /HN tai UDL và Tân Tây Lan, Thành Viên HĐTG CM GĐPTVN /TG  hiện tiền chưng minh                                                                                                                   Ngưỡng bái bach Hòa Thượng Hòa Thượng Thich Bổn Điền TV trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN/HN UĐL & TTL

Ngưởng bái bach Chư Tôn Thượng Tọa  Đại Đúc Tăng Đại Đức Ni                         hien dien chứng minh:  LỄ TRUY NIÊM THỌ TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯƠNG THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĂNG GIA CHỨNG MINH  GĐPTVN.

Kính thưa Quý Huynh Trưởng Trong Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi Huynh Trưởng Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi , Quý Htr  Đại Diện Miền Tịnh Khiết, Tâm Minh,Thiên Minh và toàn thể HTr Đoàn viên các cấp GĐPTVN tại Úc Đại Lọi

Kính bach Quý ngài kính thưa các anh chị Trưởng

Hướng vọng về nơi quê nhà trong giờ phút thiêng liêng nầy Toàn thể Chư Tôn Đứuc Tăng già và Huynh Trưởng đoàn viên các cấp đang vân tập tai Linh Đường Già Lam để Chuẩn bị Lễ Trà Tỳ Cố Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương GìaLam ,thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu HẢI TÁNH

Kính bach Quý ngài kính thưa các anh chị Trưởng cùng toàn thể quý vị….

Đất trời nơi quê mẹ dù đã trải qua bao nhiêu cơn phong ba bảo táp, bao oan khiên nghiệt ngã tưởng  nhưng không sao làm che khuất ánh thái dương vằng vặc chốn Già Lam. Nơi có cội tùng vững chải che chở đàn con ,  Ngài là chiếc phao cứu sinh cho GĐPTVN chúng con vượt qua bao cơn sóng giữ , chiếc la bàn định hương vượt thắng đến hôm nay

Cố Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ngài đến cỏi đời nầy không những là đấng  Long Tượng Già Lam, mà là hiện thân Long Thần Hộ Pháp che chở đàn con Áo Lam những ngày cuối đời dù niên cao lạp trọng .

Vì địa dư cách trở giò nầy nơi quản hạt xa xôi nầy chúng con vân tập nơi Thiền Đường Chùa Pháp Bảo để thiết lễ tuy niêm thọ tang với sự chứng minh của Chư Tôn Thiền đức đang hoàng hóa nơi quốc đọ nầy.

Kinh ngưỡng vong về nơi Gia Lam quê mẹ mong Ngài thùy từ chứng giám lòng thành biết ơn và tri ân của chúng con kinh mong Chư Phât thùy từ chuusng giam.

Thay măt Ban Tổ Chức chúng con xin đươc thông qua chương trình buổi lễ

TRUY NIÊM ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH

thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu  HẢI TÁNH

VIÊN CHỦ TU VIÊN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM

THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI DỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH

 

 1. Ổn định, trang nghiêm đạo tràng.
 2. Cung nghinh chư Tôn Đức giáo phẩm, tiếp đón Quan khách
 3. Tuyên bố lý do
 4. Giới thiệu thành phần tham dự
 • Chư Tôn Đức chứng minh
 • Quan khách
 • Thành viên BHD,
 • Ban Đại Diện các Miền
 • Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình Phật Tử
 • Huynh Trưởng và Đoàn viên các cấp
 1. Cung thỉnh chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật.
 2. Tụng thần chú Lăng Nghiêm.
 3. Cử bài Trầm Hương Đốt.
 4. Chào Gia Đình kỳ, cử bài Sen Trắng.
 5. Tuyên Doc Thong Tư Tổ Chức Truy Niêm Thọ Tang của BHD HN do Nghi thức Thọ Tang . Để tri tạ công ơn muôn một của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Chủ Tich Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Chúng Con Thích Hòa Thương thượng Quảng hạ Ba Thay mặt cho Chư tôn Thiền đức gắn phù tang cho GĐPTVN tại Úc Đại Lợi
 6. Tiểu Sử Ân Sư do TT Thích Đạo Hiển tuyên dọc
 7. HTr Chúc Tâm – HTr Dong Linh xướng bài Ca kính mến Thầy trong lúc tho tang
 8. Phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ Giác linh chư Thánh Tử Đạo, Giác linh chư vị Ân Sư, chân linh chư Tiền bối hữu công sáng lập, hương linh chư vị Gia Trưởng, hương linh chư Huynh Trưởng, Đoàn viên GĐPTVN quá vãng. ( Van Thắng chuẩn bị âm thanh và Bài Tưởng Ni
 9. Điếu văn của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL ( Htr Cấp Tấn Nguyên Đề  Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn )
 10. Điếu văn của BHD và Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN/Thế Giới ( HTr Cấp Dũng Quảng Giải Huynh Kim Hóa Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lọi tuyên đọc)
 11. Điếu Văn Tưởng Niêm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh ( cung thỉnh Chuu Tăng tuyên doc)
 12. Đạo từ của chư Tôn Đức hiện tọa Đạo tràng chứng minh. ( Cung thỉnh HT Thích Quảng Ba)
 13. Tụng tứ hoằng thệ nguyện.
 14. Hồi hướng công đức.

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. (  MC thay mặt BTC có lời cảm tạ ) AA

ĐIÊU VĂN TRUY NIÊM GĐPTVN TAI UC ĐAI LOI

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ TIÊP DÃN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Trơì Phương nam giờ mưa phun rõ lệ

Khi nghe tin Ôn tịch diệt vê Tây

Tiêng sét đánh ngang tai đàn con dại

Ôi thôi rồi tăt lịm một vì sao

Ngưởng vọng về  Giác Linh mà lòng đau rây rức

Vì sao nào sẽ chỉ hướng một ngày mai

Thuyền chao nghêng sóng dữ sẽ dâng trào

Anh Chi Em ơi !  hãy vững tay chèo chống

Đừng cho thuyền trôi dạt đến bờ mê

Thương quá !

Giơí Đàn Thiện Minh đầu Đàn ngài đứng

Đất Thái Lan Đaị Hôi bóng hình Ôn

Đời trần thế Ngài hiện thân rồi tich diêt

Để chúng con thương tiếc lúc nào nguôi

Dù vẫn biêt tử sinh đô thị mộng

Nhưng Ôn đi rồi biết nương tựa vào mô

May mắn thay!

Ngài ra đi nhưng còn lưu lời PHÚ CHÚC

Di chúc thiêng liêng để Tổ Chức tỏ tường

Muốn thắng ác ma, truyền thừa chánh pháp

Các con ơi ! cần nhẩn nhục âm thầm

Việc nên làm Vô Thi bất khả,

Vì lợi ích hữu tình,chướng ngại sẽ vượt qua

Giáo dục thanh thiếu đông niên học Phật giúp đời

Điều gì cần dạy Ngài đã dạy,

Với tất cả tấm lòng khiêm hạ bao dung

Giờ nay bên nhà anh chi em chúng con cũng  đang quầy quần khẩn nguyện.

Nguyên cho Ngài  Ta ba Hội Nhâp hướng dẫn chúng con tiến mãi không ngừng

Toàn thể Lam Viên tại Úc Đại Lợi chúng con cúi đầu đảnh lễ tam bái và nguyện Y GIÁO PHỤNG HÀNH.

MWSnap662

MWSnap663

MWSnap664

MWSnap667

MWSnap668

MWSnap670

MWSnap671

MWSnap672

MWSnap673

MWSnap674

MWSnap675

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb