Duyệt theo tháng Tháng Mười Một, 2017

THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN

THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN

   THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN

Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang – GĐPT Miền Khánh Hòa,Hoa Kỳ

Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang – GĐPT Miền Khánh Hòa,Hoa Kỳ

Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang – GĐPT Miền Khánh Hòa,Hoa Kỳ

Thành Kính Cầu Nguyện – GĐPTVN tại Hoa Kỳ

Thành Kính Cầu Nguyện – GĐPTVN tại Hoa Kỳ

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Lễ Nhập Kim Quan

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Lễ Nhập Kim Quan

Vào lúc 19g00 ngày 10.10.ÂL Đinh Dậu (27/11/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Môn Đồ Pháp Quyến đã long trọng cử hành nghi thức cung thỉnh nhục thân Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu HẢI TÁNH nhập kim quan với sự hiện […]

Thông Tư Tang Lễ Trưởng Lão HT Thượng Thủ – GĐPTVN Trên Thế Giới,GĐPTVN tại Hải Ngoại

Thông Tư Tang Lễ Trưởng Lão HT Thượng Thủ – GĐPTVN Trên Thế Giới,GĐPTVN tại Hải Ngoại

Thông Tư Tổ Chức Tang Lễ Của BHD GĐPTVN Tại Hải Ngoại: HN-6-17045 LE TANG Dai Lao Hoa Thuong Thich Duc Chon

Cung An Chức Sự và Chương Trình Tang Lễ HT Thượng Thủ

Cung An Chức Sự và Chương Trình Tang Lễ HT Thượng Thủ

THÔNG TƯ Tưởng niệm, Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ

THÔNG TƯ Tưởng niệm, Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ

THÔNG TƯ V/v Tưởng niệm, Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch

Đón Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo

Khấp báo hung tin Ôn Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn viên tịch

Khấp báo hung tin Ôn Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn viên tịch

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRANG NHÀ GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI khẩn báo hung tin: HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ thượng ĐỨC hạ CHƠN Đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch lúc 03g40′ ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 […]