30 Năm BHD GĐPT VN tai CANADA

30 Năm BHD GĐPT VN tại CANADA

1

Hơn ba phần tư thế kỷ Hoa Sen đã nở trên quê hương Việt Nam, và hơn một phần tư thế kỷ Hoa Sen được nở trên xứ tuyết.
Hoa Sen là loài hoa thích hợp nở trên bùn hơn là nở trên tuyết, Vì vậy, Hoa Sen ở Việt Nam dễ tươi tốt và sum xuê hơn. Còn ở Canada Hoa Sen nở trên tuyết tồn tại (duy trì) đã khó rồi còn nói gì đến việc xum xuê (phát triển). Hơn nữa, nếu người chăm sóc đầm sen (Huynh Trưởng GĐPTVN) không khéo thì đầm Sen kia sẽ khô héo hay chết dần theo năm tháng. Nhận chơn được điều đó cho nên hàng ngủ huynh trưởng GĐPTVN tại Canada nói riêng và ở Hải Ngoại nói chung luôn luôn mang một.

9
ưu tư “làm sao để gìn giữ cho được tính chất truyền thống” của GĐPTVN, bởi lẽ chính tính chất truyền thống ấy mới là tính đặc thù của loài Sen đang nở trên đất khách.
Với những ưu tư trên là duyên khởi trong 30 năm qua (1987 – 2017) một Ban Hướng Dẫn được hình thành tại chùa Hoa Nghiêm Toronto. Qua 30 năm chiều dài lịch sử GĐPTVN tại Canada Ban Hướng Dẫn đã 9 lần thay đổi nhân sự qua 9 lần Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc Canada. Còn nỗi vui mừng nào lớn hơn khi thành tựu một việc lợi lạc cho nhân sinh nói nôm na là thành tựu một Thiện Pháp. Hôm nay toàn thể Lam viên tại Canada họp mặt để chào mừng ngày Kỷ Niệm 30 Năm
Thành Lập Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Canada.

7 6 4 3283111101233141617

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb