LỄ TIỄN BIỆT CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

LỄ TIỄN BIỆT

Cố HTR. CẤP DŨNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

Lễ TIỄN BIỆT cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Âu Châu, Htr Đại Diện Hội Đồng HTr Cấp Dũng tại Âu Châu, HTr Phó TB Hướng Dẫn Hải Ngoại, HTr Trưởng Ban HD Âu Châu, cùng tất cả HTr và Đoàn sinh Đại Diện BHD ÂC và các Đơn vị GĐPT, củng Tang gia hiếu quyến và Chư vị Thân hữu Gia đình.

IMG_2753

Nghi Lễ Tiễn biệt

IMG_2764

Lễ lạy Giả từ của Tang Gia

IMG_2768

Giây phút ..ngậm ngùi thương tiếc

IMG_2935

Huynh Trưởng, Oanh Vũ thuộc Tang Gia ,,,,lễ lạy ” Cha – Ông ” lần cuối

IMG_2949

LỄ TIỄN BIỆT

IMG_2997

Cảm từ của Ban Tổ chức

IMG_3009

Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Âu Châu  tuyên đọc và trao cho

Bà Quả Phụ CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG Bản

TRUY TÁN CÔNG ĐỨC

của HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VIỆT NAM

Bang tuyen duong cong duc cua anh Nguyen Thanh Quang

**

IMG_3014

Bà Quả Phụ NGUYỄN THANH QUANG đón nhận Bản truy Tán Công Đức HTr Cấp DŨNG CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang do Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT VN trao tặng.

IMG_3032

HTr TÂM BẠCH, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại, Thay mặt BHD Hải Ngoại tuyên đọc ĐIẾU  VĂN phân ưu

**

Điếu văn

Huynh Trưởng Cấp Dũng

Chí Pháp- Nguyễn Thanh Quang

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Kính bái bạch Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Thiện đức Tăng, Ni hiện tiền chứng minh.

Kính thưa Quý Anh Chị trong BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngọai, BHD Âu Châu và tất cả các GĐPT tại Âu Châu.

Kính thưa Tang gia hiếu quyến của anh Chí Pháp.

Chúng con xin thay mặt Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại, Ban Tổ chức Lễ tang, vì Chơn linh Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Chí Pháp khể thủ tri ân Chư tôn đức đã thùy từ quang lâm chứng minh, gia tâm chú nguyện, trợ tiến chân linh siêu sanh Phật quốc.

Thay mặt tổ chức GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, thành kính cung tuyên đôi dòng tưởng niệm.

Kính thưa Chân linh Anh Chí Pháp thương kính!

Hòa Lan hôm nay mây mù giăng phủ

Quyện lòng người, u áo nỗi chia ly

Lời kinh cầu vang dội khắp nơi nơi

Màu Lam đó, anh ơi đang quện trắng

Nhớ Chân linh xưa!

Sự nghiệp thế gian dù thành đạt cũng không làm anh sao lãng.

Vào đời anh mang ân trọng, gìn giữ gia phong, đạo đức vuông tròn.

Từ tuổi 20 anh bước vào sự nghiệp áo Lam với mong cầu chí nguyện.

Anh là Huynh Trưởng, vượt mọi cản ngăn.

Phật hóa Vĩnh Long,  gia đình Lam anh vui dựng,

Chánh Trí, Chánh Kiến, Chánh Đức rồi miền Huệ Quang anh đâu vắng mặt.

Sen trắng chân thường, thấm đậm tim anh.

Thời cuộc đổi thay, trời Âu anh trôi dạt

Quê mẹ rời xa, đất dung tạm Hòa Lan.

Không kịp nghĩ ngơi, vung tay anh dốc lòng gầy dựng.

Gia đình thống thuộc đầy đủ cơi ngôi

Đàn con trưởng thành nên danh, nên phận

Gia đình tâm linh , cùng huynh trưởng Tâm Ngọc Lê Giao. lập đầm sen Chánh Tín

Sen nở nụ, hương sen lan tỏa.

Anh hết lòng góp gió với Huynh Trưởng toàn châu.

Mái Lam hiền anh xây dựng tầng lớp thanh thiếu niên

Biết tu tập, biết tổ chức, biết gia đình, biết yêu người và mang ân xã hội.

Với tình thương anh nhiếp hóa đàn em.

Là người anh Cả tại Âu Châu nhưng..

đã bao lần anh nhường cương vị trưởng ban cho đàn em đảm nhận.

Năm 2002 GĐPT ÂC gặp khó khăn

Anh nhận lãnh Trưởng Ban để gìn giữ vườn sen xứ lạnh.

Khó khăn anh vẫn bước, tháng nguy nan vẫn sắt son lòng

Từ năm 2005 rời cương vị trưởng ban, anh nắm giữ vai trò cố vấn.

Hướng dẫn đàn em gìn giữ kỷ cương.

Đèn vô tận anh trao truyền từng thế hệ

Rồi màu lam đua nở khắp trời Âu.

Tiếp nối nghiệp anh, đàn em tiến bước.

Không bỏ công tháng ngày gầy dựng.

Anh vui hát dù gịọng khàn theo năm tháng.

“Đời tôi có một đàn em vui lắm tay…“

Năm 2006 anh được vinh thăng cấp Dũng.

Cấp bậc cao nhất của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Với anh không khoảng cách mà càng gần gũi.

Chuyển hóa đàn em, anh xóa tan mọi hình thức

Chỉ mong saoTổ chức có truyền thừa.

Thế mà giờ đây:

Đàn em còn đây và nghẹn ngào khi nghe tin dữ.

Anh ra đi lìa đời bỉ thử.

Hơn 85 năm gìn giữ một tâm hồn.

Dù hôm nay trả về thân tứ đại

Giữa tình Lam anh sống mãi trong lòng

Hoa Sen trắng muôn đời còn tỏa rạng

Đóa sen anh thơm tỏa giữa đầm sen

Thuận thế vô thường, anh từ giả đàn em

Nhưng

“Lưu hình hài theo gót chân lai khứ

Bản nguyên sanh về nơi không khứ lai.

Chuyện thế gian, vọng mê huyển mộng

Chuyên Niết bàn sanh tử thực hư.”

Nhưng Anh ơi:

Tám mươi lăm năm anh trụ thế, đối nhân, đối tộc , thê tử, pháp lữ Lam viên.

Dù biết rằng “Sinh ký tử quy”. Vẫn không  tránh khỏi nỗi buồn  mất mát.

Tự cổ chí kim, bậc Đại Sĩ đến đi tự tại, dừng lại tùy hỷ.

Lộ trình Lam Viên lưu lại dấu ấn tại tiền.

Lam Viên trên mọi nước tại Âu Châu thể hiện nổi nhớ tiếc thương.

Lam Viên ngoài năm châu bốn bể đều chấp tay đồng nguyện lực hướng về.

Nguyện cầu chư Phật độ trì

Chơn linh Anh đến bến đò Lạc Bang.

Vườn Lam in bóng Tịnh Danh……

Dây thân ái xin kết vòng tròn thật chặc.

Chia tay anh ngấn lệ khó cản ngăn

Tim khắc, dạ mang người anh Chí Pháp

Xin anh hãy siêu sanh thoát hóa.

Thế nhưng, chúng em biết Ta bà anh lai đáo

Để thành toàn bản nguyện độ sanh.

Thương biết mấy, anh ơi nói sao vừa

Ô hô hai tiếng thoát bờ tử sanh..

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

BHD GDPTVN tại HẢI NGOAI

Sen bach lien jpeg

 

 

 

 

Còn đây …giây phút này !!

IMG_3068

LỄ THU KỲ HOA SEN TRẮNG

IMG_3079

Htr Đại diện các BHD GĐPT VN tại Âu Châu thu kỳ HOA SEN TRẮNG

IMG_3084

HTr Đại Diện các BHD ..Thu Kỳ Hoa Sen Trắng

IMG_3090

Htr cấp Dũng THỊ LỘC, Thay mặt BHD GĐPT VN trên Thế Giới trao Kỳ Hiệu HOA SEN TRẮNG cho Htr TÂM BẠCH, Phó TB HD HN, để trao lại cho Thân Nhân Cố Htr Cấp Dũng CHÍ PHÁP Nguyển Thanh Quang

IMG_3096

Htr TÂM BẠCH, Phó TB HD Hải Ngoại , thay mặt BHD HN trao Kỳ hiệu Hoa Sen Trắng cho bà Quả Phụ NGUYỄN THANH QUANG

IMG_3265

KẾT GIÂY THÂN ÁI :

” Giây thân ái lan rộng muôn nhà

 Tay sắp xa nhưng tim không xa ,,,”

IMG_3282

Anh ơi ! Chúng em không còn thấy …anh nữa…

Cho chúng em …Đậy nắp quan ..nghe anh ! ” Vĩnh biệt anh

IMG_3313

LỄ DI QUAN

IMG_3318

Chúng em tiễn anh đi ! nghe anh 

IMG_3354

” Hình ảnh anh mãi mãi trong tim của chúng em “

IMG_3364

Tiễn anh về Cỏi Phật 

IMG_3402

Chúng em ..mãi mãi nhớ đến anh ! 

IMG_3378

Vòng Hoa Tiễn biệt của Lam viên ..

IMG_3417

Nghìn trùng xa cách..Anh đã đi rồi !!

Trăm thương ngàn nhớ ..mãi không thôi..

**

VĨNH BIỆT ANH CHÍ PHÁP THÂN YÊU của LAM VIÊN KHẮP THẾ GIỚI

hs4

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb