LỄ KỲ SIÊU – TƯỞNG NIỆM và LỄ PHỦ KỲ HOA SEN TRẮNG CỐ HTR CẤP DŨNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

LỄ KỲ SIÊU – TƯỞNG NIỆM và LỄ PHỦ KỲ HOA SEN TRẮNG 

Cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

IMG_2357

Ngày 04 tháng 08 năm 2017

tại Utrecht, Hòa Lan

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang, Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng GĐPT VN, Cố Vấn GĐPT VN tại Âu Châu, Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT VN tại Miền Huệ Quang, Việt Nam, Nguyên Thành viên BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nguyên Trưởng Ban HD GĐPT VN tại Âu Châu đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Thành Phố Utrecht, Hòa Lan, hưởng thọ 84 tuổi.

Thừa Ủy Nhiệm của Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại cùng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Âu Châu đã tiến hành, cùng Tang Gia tổ chức Tang Lễ.

Lễ KỲ SIÊU – TƯỞNG NIỆM và

LỄ PHỦ KỲ HOA SEN TRẮNG

IMG_1939

Vòng Hoa TƯỞNG NIỆM của các BHD và Đơn vị GĐPT

IMG_2056

Lể Phục Tang

IMG_2160

Di quan đến Địa điểm Hành Lễ

IMG_2237

Di chuyển đến Địa điểm Hành Lễ

IMG_2295

IMG_2336IMG_2347

Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT thuộc các BHD GĐPT VN tại Âu Châu

IMG_2391

HTr TÂM BẠCH, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại thay mặt BHD HN tại Buổi Lễ

IMG_2476

Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm do Chư Tôn Đức Chứng Minh

IMG_2485

Lễ Chào cờ HOA SEN TRẮNG

IMG_2529

Htr CẤP DŨNG THỊ LỘC Võ Văn Mai, thay mặt BHD GĐPT VN trên Thế Giới trao Kỳ hiệu HOA SEN TRẮNG  cho Htr TÂM BẠCH, Phó TB HD GĐPT VN tại Hải Ngoại , để tiến hành LỄ PHỦ CỜ HOA SEN TRẮNG

IMG_2551

LỄ PHỦ CỜ HOA SEN TRẮNG

IMG_2557

Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam khi đã phát nguyện đeo HOA SEN ,,,..là trọn đời vẫn đeo HOA SEN …

IMG_2592

Htr NGUYÊN HÒA Phạm Phước Thuận, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại ÂU CHÂU, chủ trì Nghi Lễ 

IMG_2691

Cảm từ của Bà Quả Phụ NGUYỄN THANH QUANG và Ái Nữ của Htr CHÍ PHÁP là Htr DIỆU AN Nguyễn Thị Mỹ Ngữ

Doa hoa tron

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb