THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi :

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG –

MÔN PHÁI TỔ ĐÌNH TƯỜNG VÂN VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN 

Cố HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH

THƯỢNG CHƠN HẠ KIM

Trú Trì Chùa Tường Vân D’ran, Đơn Dương, Lâm Đồng

**

Ngưởng Bạch Chư Tôn Đức

Chúng con toàn thể Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT CHÁNH ĐẠO,

VN ( 1960 )

Thành tâm hướng về Chùa Tường Vân, nhất tâm đãnh lễ Giác Linh

Hòa Thượng THƯỢNG CHƠN HẠ KIM, 

Trú Trì Chùa Tường Vân

đã thâu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Dậu ( Thứ Ba, 21.02.2017 ) tại Chùa Tường Vân, Thị Trấn D’ran, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

TRỤ THẾ 88 NĂM, 50 HẠ LẠP

Toàn thể Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Chánh Đạo, hiện cư ngụ tại Việt Nam và Hải Ngoại xin thành kính chia sẽ sự mất mát đau buồn cùng Chư Tôn Đức  trong Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp quyến của Cố Hòa Thượng CHƠN KIM ( Nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Đạo, Chùa Xá Lợi, năm 1960 ) trước sự vĩnh viễn lìa khỏi cảnh Ta bà này

Kính nguyện cầu Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cùng Thánh Chúng, thùy tư gia hộ tiếp độ Giác Linh

VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 **

hs4

***

vong hoa tang**

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb