ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC TÂY NAM HOA KỲ, NHIỆM KỲ 12 ( 2016-2020 )

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC TÂY NAM HOA KỲ, NHIỆM KỲ 12 ( 2016-2020 )

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa Kỳ đuợc khai diễn từ ngày 10-11/12/2016 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Thành Phố Santa Ana, Nam California.

Buổi Lễ Khai Mạc đuợc tổ chức, dưới sự quang lâm Chứng Minh của Hoà Thượng Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành và Hoà Thượng Tổng Thư Ký GHPG Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ , cùng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni . Về phía GĐPT có sự hiện diện của Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc ( Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức ) Htr Cấp Dũng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Htr Cấp Dũng Diệu Nguyệt Tôn Nữ Dung Kiều, Htr Cấp Dũng Tâm Hoà Lê Quang Dật, Htr cấp Dũng Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp. Htr Cấp Tấn Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban HD Hoa Kỳ, Htr Cấp Tấn Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, TTK BHD Hoa Kỳ, Htr Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Ban HD Miền Quảng Đức, cùng Quý Htr các Cấp thuộc các Đơn vị GĐPT Hoa Nghiêm, GĐPT Chánh Kiến, GĐPT Chánh Trí, GĐPT Huệ Quang, GĐPT Liên Hoa, GĐPT Thiền Quang, GĐPT Bồ Đề, GĐPT Chánh Pháp, Đoàn Cựu Huynh Trưởng Giác Hoàng củng các Huynh Trưởng Đại biểu.

Cũng trong bầu không khí trang nghiêm của Đại Hội, Ban Tổ chức đã thiết Lễ HIỆP KỴ để tưởng niệm Chư Giác Linh Thánh Tử Đạo, Chư vị Ân sư Cố Vấn Giáo hạnh, Chư vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Bảo Trợ và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam quá cố. 

Chư Tôn Đức Chủ trì Lễ Hiệp Kỵ

Lễ Tuyên Đọc TIỂU SỬ Công Hạnh 

Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPG Việt Nam Thống Nhất

Khoáng Đại  TIỀN  HỘI NGHỊ đuợc khai diễn dưới sự Chứng Minh của Chư Tôn Đức

Hội Trường Đại Hội

KHOÁNG ĐẠI Công cử Thành phần Nhân sự

TÂN BAN HƯỚNG DẪN MIỀN QUẢNG ĐỨC NK 12

( 2016-2020 )

Trưởng Ban : Htr Cấp TẤN NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi
Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội : Htr Cấp TẤN DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp
Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành : Htr Cấp TÍN BỬU THÀNH Phan Thành Chinh
Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện : Htr Cấp Tín QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết
Tổng Thư Ký : Htr Cấp Tín TÂM ĐINH Nguyễn Xuân Hiệp
Thủ Quỹ : Htr Cấp Tín QUẢNG TÍN Ngô  Thị Thuỳ Trang
Phó Tổng Thư Ký : Htr TÂM TỊNH LẠC Đoàn Văn Thuận

***

Cũng trong Ngày Đại Hội, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức đã làm LỄ THỌ CẤP cho các Huynh Trưởng tân thăng CẤP TẬP

Huynh trưởng THỌ CẤP vân tập trước Chánh Điện

Văn nghệ chào mừng

Đoàn Thiếu Nữ GĐPT Huệ Quang

CHIA TAY

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb