LỄ KẾT KHÓA TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

LỄ KẾT KHÓA TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

( Ngày 10/11/2016 tại BANGKOK, THÁI LAN )

VH2HN - Phu hieu

 

Lễ Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 2 tại Hội Trường khách sạn Ratchada City Hotel,Bangkok,Thái Lan ngày đầu tiên 10/10/2016. Về dự chứng minh có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL, Hòa Thượng Phước Nhơn từ Úc Châu. Về chủ tọa có Hội Đồng cấp Dũng: Htr. Như Thật Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng Ban BHD GĐPTVN Trên Thế Giới đặc trách Quốc Nội, Htr. Tâm Trí Tư Đồ Minh, Phó Trưởng Ban BHD GĐPTVN Trên Thế Giới đặc trách Hải ngoại, Htr. Nguyên Hoành Lê Văn San, Htr. Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai,Tổng Thư Ký BHD GDPTVN Trên Thế Giới, Htr. Tâm Huy Phan Đình Thăng, Htr. Tâm Minh,ủy viên giáo dục, Htr. Tâm Tựu ủy viên kế hoạch, Htr. Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm…Sự hiện diện của 5 Phái Đoàn BHD và trại sinh các châu lục, Quốc Gia: BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳvà Canada.

Đại Diện BHD GĐPT VN Trên ThếGiới , Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại, Ban Cố Vấn Trại, Ban Quản Trại TRẠI VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

Phái Đoàn các BHD tham dự

Htr TRẠI SINH CÁC CHÚNG : LĂNG NGHIÊM, PHÁP HOA, DI GIÁO ( THUỘC BHD ÂU CHÂU ), CÁC CHÚNG THẮNG MAN, DUY MA CẬT ( THUỘC BHD ÚC ĐẠI LỢI ), CHÚNG KIM CANG ( THUỘC BHD CANADA ) , CHÚNG PHÁP BẢO ĐÀN ( THUỘC BHD HOA KỲ )

***

LỄ PHÁT NGUYỆN

Dưới sự CHỨNG MINH Và TRUYỀN TRAO NẾN VÔ TẬN ĐĂNG của HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN TÔN, Tăng Giáo Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL và Hòa Thượng Thích Phước Nhơn,

Và Qua sự tiếp nối  truyền NẾN VÔ TẬN ĐĂNG

của Quý Htr CẤP DŨNG TÂM KIỂM , Hr NGUYÊN HOÀNH, HtrTÂM TỰU và Htr NGUYÊN HẠNH

40 Htr Trại Sinh Trại Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại 

làm LỄ PHÁT NGUYỆN

THỰC HIỆN SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VẠN HẠNH 

NGUYỆN TRỌN ĐỜI PHỤC VỤ CHO LÝ TƯỞNG GĐPT

 NGUYỆN HY SINH  BẢO VỆ ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC

Buổi LỄ PHÁT NGUYỆN của Htr TRẠI SINH VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI có sự Hiện Diện của Quý Htr Cấp DŨNG :

Htr CẤP DŨNG NHƯ THẬT, Phó TB Hướng Dẫn Thế Giới, Đặc trách Quốc Nội

Htr CẤP DŨNG TÂM TRÍ, Phó TB Hướng Dẫn Thế Giới, Đặc trách Hải Ngoại

Htr Cấp DŨNG NGUYÊN HOÀNH và Htr CẤP DŨNG NGUYÊN HẠNH trong BHD GĐPT VN trên THẾ GIỚI

Htr CẤP DŨNG TÂM MINH, Trại Trưởng Trại VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI

Htr Cấp DŨNG Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, Htr  Cấp DŨNG TÂM TỰU Sử Thành và Htr Cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm trong Ban Cố Vấn và Ban Quản Trại

Và HTr TRƯỞNG BAN cùng THÀNH VIÊN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN tại HẢI NGOẠI

 

Buổi Lễ PHÁT NGUYỆN được trang trọng khai diễn và chấm dứt trong sự tỉnh lặng, trang nghiêm, tràn đầy cảm xúc.

Huynh Trưởng Trại sinh đứng thẳng người, nghiêm trang chào cờ HOA SEN TRẮNG và thệ nguyện lên đường để hoàn thành SỨ MẠNG của NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VẠN HẠNH

 Dai Hoi GDPTVN Tren The Gioi 2008

***

NGUỒN : Trang Nhà GĐPT VN trên THẾ GIỚI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb