HÚY NHẬT LẦN THỨ 5 CỐ HTR CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU. Ngày 23.03.2014

HÚY NHẬT LẦN THỨ 5

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU .

Nguyên TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TẠI HẢI NGOẠI

Ngày 23.03.2014

Anh HTR TAM HUE

 

VIDEO

CHAN CHỨA TÌNH LAM

YouTube Preview Image

***

 

TIỂU SỬ

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

 

                    PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI

                    NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM

                     TẠI HẢI NGOẠI

                         Sinh ngày 15.02.1930 tại Làng Thế Chí Đông,

                             Huyện Phong Điền,

                    Tỉnh Thừa Thiên – Trung Việt – Việt Nam

hs 5

 

VỀ ĐỜI :

–         Học Tiểu học tại Quảng Ngãi, Trung Học tại Huế và Đại Học Luật Khoa tại Sài Gòn .

–         Động viên vào Quân Đội, học Khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Quân Trường Thủ Đức ( 1954 ) và Khóa Tu Nghiệp Chuyên Ngành tại Tiểu Bang Indiana – Hoa Kỳ ( 1963 )

–         Trong thời gian tại ngũ, lần lượt giữ các chức vụ :

–         Phó Ủy Viên Chính Phủ Tòa Án Quân Sự Sài Gòn, rồi Tòa Án Quân Sự Huế

–         Hội Thẩm Tòa Án Dân Sự Đặc Biệt ( Toàn Quốc )

–         Đại Tá, Chánh Thẩm Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật

–          Đại Tá, Ủy Viên Chính Phủ Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I, rồi Quân Khu II

–          Sau biến cố 1975, đi tập trung cải tạo :

–         Tại Miền Nam: Trại Long Giao ( Long Khánh ), Trại Tân Hiệp  ( Biên Hòa )

–         Tại Miền Bắc: Liên Trại 1 ( Sơn La ), Liên Trại 3 và 4 ( Hoàng Liên Sơn, Trại Bắc Sơn ( Hòa Bình ), Trại Hà Tây ( Hà Đông )

–         Ra khỏi Trại Cải Tạo năm 1983; sau đó tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Trình HO, dành cho các tù nhân cải tạo năm 1992

VỀ ĐẠO :

–         Ấu thời, gia nhập Đoàn Đồng Ấu Quảng Ngãi

–         Sau biến cố 1945 trở về Huế, Gia nhập GĐPT Hướng Thiện, đơn vị Gia Đình

Phật Tử được thành lập đầu tiên của GĐPT Việt Nam .

–         Sau Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng, lần lượt giữ các chức vụ :

–         Đoàn Phó Đoàn Thiếu Nam GĐPT Gia Thiện ( Huế )

–        Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nam Gia Đình Phật Tử Chơn Tri ( Huế )

–        Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ  Đàm ( Huế )

–         Động viên, nhập ngũ, vào Sài gòn: Tham gia Ban Nghiên Cứu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Chương Trình tu học các Cấp, Chương Trình các Trại Huấn Luyện, soạn thảo các Tài Liệu Tu Học và Huấn Luyện … để tiến tới Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )

–       Qua các Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc, được tín nhiệm liên tục trong chức vụ   Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

  • Đại Hội V : Đại Hội lịch sử Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc đầu tiên, được tổ chức ngày 26/27/28 tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )
  • Đại Hội VI : Được tổ chức tại Trường Gia Long ( Sài gòn ) vào các ngày 27/28/29/30 tháng 6 năm 1964, quy tụ 200 đại biểu của 42 Tỉnh Thị, Trung, Nam, Bắc di cư, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
  • Đại Hội VII : Được tổ chức tại Tổng Vụ Thanh Niên, 294 Công Lý Sài Gòn, từ ngày 27/7 đến 1/08 năm 1967, với 221 đại biểu tham dự
  • Đại Hội VIII : Được tổ chức tại Quy nhơn, từ ngày 25/7 đến 28/7 năm 1970 tại Trường Bồ Đề Qui Nhơn
  • Đại Hội IX : Được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 29/7 đến 31/7/1973năm 1973,  song hành với Đại Hội Cựu Huynh Trưởng và Đại Hội Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

–         Điểm đặc biệt của anh Tâm Huệ trong chức vụ Tổng Thư Ký BHD Trung Ương :

Trong suốt thời gian Đại Hội từ 3 đến 4 ngày , qua nhiều Tiểu Ban, không thấy anh ghi chép gì, nhưng sau Đại Hội, các Tỉnh đều nhận được Biên bản Đại Hội rất đầy đủ, không thiếu sót một lời phát biểu nào của các Đại Biểu . Với bộ óc và trí nhớ tuyệt vời của anh, không thua gì máy cassette “ .( Lời nhận xét của Htr NGUYÊN TÍN, Trưởng Ban HD Trung Ương GĐPTVN )

–         Đã theo học các Trại Huấn Luyện :

  • Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng đầu tiên, năm 1947, tại Trường Thanh Long, Huế
  • Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cao Cấp toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Hội quán Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên, năm 1951 .

–         Thọ cấp TẤN năm 1958 do Quyết Định số 083/QĐ ngày 01.01.1970, hiệu lực 1958 .

–         Thọ cấp DŨNG do Quyết Định số 2003/HDTƯ/NV/QĐ ngày 26/2/2000 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, được sự Phê Chuẩn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội                   Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Quyết Định số 02/VHĐ/BCĐ/QĐ ngày 29/6/2004 và Thọ Cấp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2004.

–         Đến Hoa Kỳ năm 1992 :

Lần lượt đảm nhiệm các Chức Vụ :

–         Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

–         Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1993 , được công cử nhân Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huyền Quang, ngày 29 tháng 8 năm                      1993 tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ ,

–         Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1997, được công cử do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại , tổ chức           tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California , Hoa Kỳ vào các ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 1997 .

–         Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2000, được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại kỳ II, tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc vào các ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2000,

–         Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại năm 2004, được công cử do Đại Hội Huynh  Trưởng  Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại Kỳ III, và Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ I tổ chức tại Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 11 năm 2004

–    Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Hành Hương và Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến  20 tháng 11 năm 2004

–         Trong cương vị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại được BHD GĐPTVN trên Thế Giới ủy nhiệm tổ chức Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ II và Đại Hội GĐPTVN Hải Ngoại Kỳ IV, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6 đến 12 tháng 10 năm 2008

–         Trai Trưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh 1 – Hải Ngoại, năm 2007-2008 .

–         Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới , Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại được Đại Hội GĐPT VN trên Thế giới Kỳ II và Đại Hội GĐPT VN Hải Ngoại Kỳ IV công cử.

VỀ ANH :

Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu, là một tấm gương sáng cho Tập Thể Áo Lam

Với cuộc sống bình dị, cử chỉ khiêm tốn, lời nói hòa nhã, anh đã sống cuộc sống đạo hạnh và trọn đời hết lòng phục vụ cho Tổ Chức ..

Từ những ngày đầu xây dựng Tổ Chức, trong cương vị ngoài đời có điều kiện, anh đã giúp đỡ, yểm trợ và tạo mọi phương tiện, cho Tổ Chức phát triển .

Những năm tháng trong lao tù Cộng Sản, anh đã hành sử với tác phong và đạo đức của một người Huynh Trưởng Phật Tử, sống vị tha, hy sinh và tận tâm giúp anh em cùng cảnh ngộ, tạo được cảm tình sâu đậm và đem tiếng thơm cho Màu Áo Lam trong chốn ngục tù .

Qua đến Hoa Kỳ, anh đã được BHD Trung Ương Hoa Kỳ, nhiệt tình đón chào và đã mời anh vào cương vị Cố Vấn Ban Hướng Dẫn .

Trải qua những khó khăn nội và ngoại tại, anh đã dung hòa được những quan điểm bất đồng, kết nối được tình thân giữa các anh chị em Lam Viên khắp Hải Ngoại.

Ròng rã suốt 13 năm dài, anh đã đi xe buýt từ nhà đến Văn Phòng Ban Hướng Dẫn, làm việc mỗi ngày. Soạn thảo rất nhiều Đề Án và đưa ra nhiều Phương Án hành hoạt thông qua 4 Biên Bản Định Kỳ hằng năm.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc điều hành và duy trì Nhóm Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương, mà thực tế, đã giúp đỡ rất nhiều cho các Đoàn viên GĐPT tại Quốc Nội, qua khỏi những cơn đau ốm, bênh tật ngặt nghèo

Anh đã âm thầm hăng say làm việc cho Tổ Chức, dù cho thân anh phải trải qua nhiều căn bệnh ngặt nghèo: Bệnh ung thư tái phát nhiều lần, bệnh tim, phải sống bằng tim nhân tạo, bệnh thấp khớp kinh niên v.v…

Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn tươi cười và bày tỏ cử chỉ thân thiết chân tình. Điều này giúp cho mọi anh chị em Áo Lam, đều an tâm và thương kính, quý mến anh trong những lần gặp gỡ.

Niềm ao ước duy nhất của anh và anh đã thực hiện được phần nào là đưa GĐPT khắp Thế Giới vào cùng chung một Hệ Thống, trong sự đùm bọc che chở của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Gia Đình Phật Tử cùng chung một Nội Quy truyền thống, để cùng vui sống, sinh hoạt và hoàn thành sứ mạng, đoàn kết bất khả phân của Tổ Chức GĐPT VN.

Anh cũng đã đạt được ý nguyện khi tổ chức lần đầu và hoàn thành mỹ mãn Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh 1 – Hải Ngoại.

Tại Đại Hội GĐPT VN trên Thế Giới Kỳ II, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 6-12/10/2008, với sự vân tập của anh chị em khắp nơi trên thế giới, từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại, mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự hy hiến cho Tổ Chức cao, anh vẫn cố gắng vượt nhiều khó khăn để tham dự. Sự hiện diện quý báu của anh  tại Đại Hội đã khích lệ tinh thần các Đại Biểu tham dự và đã nói lên được chí nguyện cao cả trọn đời phục vụ cho Lý Tưởng Tổ Chức Áo Lam của anh.

 

*****

NHỮNG BÀI THƠ về ANH

**

GIA ĐÌNH ÁO LAM

     KÍNH VIẾNG

 

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thương ơi giây phút rụng rời!

San Diego, Cali ở  vị trí nào trên bản đồ thế giới!

Cách Huế – Sài Gòn, Việt Nam mấy đại dương xa?

Từ dạo phong ba bốn biển là nhà

Khi hội ngộ, lúc chia tay như bèo mây vô định 

Người đến, kẻ đi đều do duyên không hẹn trước

Biết bao giờ gặp lại để xây hội trùng hoan.

 

Hôm nay,

trời quê hương tiết Thanh Minh nắng vàng đầu Hạ

Biển Bắc đang ấm dần từng lượn sóng bạc đầu gợn nhớ tiết Đông qua

Nghe tin anh đã xuôi tay buông thả

                    Thu thần thoát hoả lìa xa chốn bụi hồng.

Như rúng động địa cầu,

                    Bao nhiêu áng mây sầu cuồn cuộn giăng khắp không gian vô tận.

Dẫu biết rằng

80 năm có còn chi luyến tiếc!

Đã định được ngày về khi anh từ chối  điều trị thuốc thang.

Chín năm qua ngoài  hai trái tim trong lồng ngực

Từng hạt máu vi bào liên tục dấy nghiệp châu thân

« Bất sanh, bất diệt thường chân

Đã không Ngũ Uẩn, đớn đau thế nào! »

 

30 năm trúc rừng trăng Bát Nhã

Bao giọt đắng cuộc đời  hầu như chỉ dành trọn riêng anh.

Hôm Đại Hội Gia Đình Phật Tử tại Thái Lan

         Anh ước mong về lại Thế Chí Đông Huyện Phong Điền, Cố Đô Huế

để được bước những dấu chân trần trên mảnh đất quê cha.

Nhưng sao được khi đường bay Bangkok – Huế  rất  xa

Mà anh lại  đang từ Bệnh viện bước ra

Làm sao được khi anh đã dành trọn sức tàn

    cho Đại Gia Đình Áo Lam Trên Thế Giới.

 

Anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Huynh Trưởng duy nhất thọ cấp Dũng dưới Cội Bồ Đề  Ấn Độ.

Một Trạng sư đảm lược biện tài suốt trên bước Trường Đồ 

        Pháp kỷ Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Một con thuyền mong manh lướt trên đầu sóng hãi hùng

Một người anh khoan hoà, hát ca đồng điệu trong đời lam đơn giản

Anh từ mẫn như cha lành, lắng nghe cùng sẵn sàng chở che đàn em dại.

Anh kiên cường như đá tảng, không hề lay động trong tiếng khen chê

Anh biện luận sắc như gươm, dâng cao nguồn chánh khí

Anh tự tại trong các cơn đau sinh tử, chết đi sống lại đã bao lần.

 

Ôi thôi !

Giọng hò câu hát ấy nay còn đâu !

Người anh cả áo Lam Hải Ngoại nay còn đâu !

Khi tay anh buông thỏng, trả châu thân về cho tứ đại.

Cho đàn em thơ từ bốn châu buồn như ngây dại

Anh toả bóng mát một thời vô ngại hy hiến đến đời sau.

 

Đêm nay,

Hướng nguyện trời cao, dãy Thiên Hà tinh di, đẩu chuyển.

Anh đã đi hay anh đang đến !

Miên mang du hành vào Nguyệt Tận  sắc – không

Bao chướng ngại, bao gian lao như  hoa đốm hư không

Gương kham nhẫn từ hoà luôn toả sáng.

 

Gia đình áo lam phủ phục linh đường cung kính

Công Thái Sơn vời vợi, Trí  siêu việt  xuất thần

Miệt mài đưa Gia Đình Phật Tử từ bốn Đại Châu

Cây trái mười năm viên thành  Đại Gia Đình Áo Lam Trên Thế Giới.

Một lần hành hương về đất Phật chưa xong

Hai lần đến Thái Lan công thành, mãn nguyện.

 

Đường sinh tử khôn cùng, anh buông tay liễu hoá

Ân tri ngộ sâu dày đâu kể xiết anh ơi !

Ngưỡng nguyện hồng ân Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Vô Lượng quang chiếu ánh vàng,

sen nở  trên từng bước anh về Hải Hội.

 

      Gia Đình Áo Lam đồng khấp bái

**

Tiễn biệt anh

Tâm Huệ

 

Chiếc mũ vẫn còn đây

Anh đã về cõi khác

Dây Thân Ái chiều nay

Sao chẳng còn ai hát

**

Chiếc còi vẫn nằm im

Trên bàn xưa trống trải
Khi giọt máu từ tim

Vừa ra đi, đi mãi

**

Anh sống một cuộc đời

Âm thầm như ngọn núi

Ôm ấp nỗi niềm riêng

Nghe đau mà không nói

 **

Giọt nước mắt mùa xuân

Nhỏ trên từng phiến đá
Như hạt bụi thời gian

Phai theo màu chiếc lá

**

Đoàn các em hôm nay
Còn rất nhiều khốn khó

Nhìn chiếc áo màu Lam

Thấy tình anh trong đó

**

Anh sẽ là mũi tên

Trên quãng đường còn lại

Để mai mốt các em

Biết lối về đất trại

**

Anh sẽ là mật thư
Giấu trong vườn Sen Trắng

Chỉ vỏn vẹn một câu
Tình thương rồi sẽ thắng

**

Anh sẽ là tiếng còi
Thổi lên lời hy vọng

Để em biết ngày mai

Trời không còn biển động

 **

Anh sẽ là bài ca

Giữa đêm dài hiu hắt
Để em biết hôm qua
Đau thương và nước mắt

**

Anh sẽ là củi khô

Đốt lên từng ngọn lửa

Sưởi ấm mãi Tình Lam

Và đừng xa nhau nữa.

**

 THỊ NGHĨA Trần Trung Đạo

 ***

MỪNG ANH !

Mừng Anh xa bỏ chốn trần ai,

Nợ củ, nghiệp xưa dứt sạch rồi.

Tự tại thong dong về Cõi Phật,

An nhiên kề cận đấng Như Lai.

NGUYÊN MẪN

**

Vĩnh Biệt Người Anh Cả GĐPT

Tưởng niệm anh Tâm Huệ – Cao Chánh Hựu

 

Chiều Cali nắng vàng

Mà sao trời se lạnh

Nghe hối tiếc chiều nay

Khi anh Cả ra đi

 **

Anh thạch trụ nhà Lam

Khiêm cung và từ tốn

Sống cuộc đời âm thầm

Dựng xây cho tổ chức

**

Một người anh mẫu mực

Anh suốt đời hy sinh

Cho đạo pháp dân tộc

Cho thế hệ đàn em

**

Anh đóa sen tươi mát

Trong vườn Lam thân yêu

Hương của người bát ngát

Trong cuộc đời tiêu diêu

**

Anh đi mà sống mãi

Trong lòng các Lam viên

Chúng ta là nối tiếp

Sự tiếp nối nhiệm mầu.

**

Tâm Thường Định – Bạch Xuân Khỏe

Sacramento, California 3/24/09

**

VÀI HÌNH ẢNH VỀ ANH TÂM HUỆ

 **

LHHH QUANG NGO 2 768

 THỌ CẤP DŨNG tại BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, Năm 2004

bhdhn

 ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ I  . Năm 1997 , Tại California,  HOA KỲ

hnhttt~1

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ II . Năm 2000 , Hannover, ĐÚC QUỐC

LHHH QUANG NGO 2 736

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ III . Năm 2004 Tại BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG – ẤN ĐỘ

Dai Hoi The Gioi 2008

ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI KỲ IV . Năm 2008 . Tại BANGKOK – THÁI LAN

DHGDPTTG08_20081007_-159

TRẠI TRƯỞNG TRẠI VẠN HẠNH 1 HẢI NGOẠI

Trao CHỨNG CHỈ THAM DỰ TRẠI cho HTR TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI trong LỄ BẾ MẠC TRẠI TẠI BANGKOK – THÁI LAN

**

DSC02098

Ngày 23 tháng 3 năm 2009,  nhằm ngày 27 tháng 2 năm Kỹ Sửu

HTr CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

GIẢ TỪ ANH CHỊ EM ÁO LAM, VỀ CỎI TỊNH ĐỘ

Nam Mô A Di Đà Phật

**

DSCN3202

GĐPT Tiển đưa anh ..

DSCN3303

Quý Thầy chứng kiến lúc anh đi ..

Hình hài anh, được phủ Cờ HOA SEN TRẮNG.

Huy hiệu Hoa Sen sẽ mãi trên ngực anh trọn đời

**

Sen bach lien jpeg

THƠ : CẦU XIN

**

Anh TÂM HUỆ, Anh TÂM HUỆ ơi !!

Thấm thoát, năm năm cách biệt rồi

Anh được an vui, Miền Tịnh Độ

Còn em ,” Hải Ngoại ” mãi chơi vơi !!

Nội ma, ngoại chướng, đua nhau phá

Hống hách, lạm quyền, bủa khắp nơi

Kính lạy vong linh, anh cứu độ

Áo Lam Hải Ngoại, thoát luân hồi

 

TÂM ĐĂNG

Chap tay

**

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb