TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM VIÊN TỊCH

Phan_Uu_Hoa_Thuong_Minh_T âm

CHƯƠNG TRÌNH

TANG LỄ tại Chùa Khánh Anh – Evry

Ngày … tháng 08 năm 2013 (ngày… tháng 07 Quý Tỵ)

00 h 00        Nhập Kim quan (Phần Lan).

Ngày thứ ba13 tháng 08 năm 2013 (ngày 07 tháng 07 Quý Tỵ)

00 h 00        Cung thỉnh – An trí Kim quan tại chùa Khánh Anh – Evry

00 h 00        Lễ Bạch Phật, Khai Kinh

00 h 00        Lễ Thành Phục Thọ tang.

Ngày thứ tư 14 tháng 08 năm 2013 (ngày 08 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 1

10 h 00        Lễ Bạch Phật Khai kinh sơ tuần Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh, Lễ Thành Phục Thọ Tang

15 h 00        Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00        Tịnh độ.

Ngày thứ năm 15 tháng 08 năm 2013 (ngày 09 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 2

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

15 h 00        Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00        Tịnh độ.

Ngày thứ sáu 16 tháng 08 năm 2013 (ngày 10 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 3

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

15 h 00        Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00        Tịnh độ.

Ngày thứ bảy 17 tháng 08 năm 2013 (ngày 11 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 4

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

15 h 00        Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00        Tịnh độ.

Ngày chủ nhật 18 tháng 08 năm 2013 (ngày 12 tháng 07 Quý Tỵ)

 07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 5

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

15 h 00        Tụng Kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00        Tịnh độ.

Ngày thứ hai 19 tháng 08 năm 2013 (ngày 13 tháng 07 Quý Tỵ)

 07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 6

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

15 h 00        Tụng Kinh Di Giáo

19 h 00        Hợp mặt Chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu.

Ngày thứ ba 20 tháng 08 năm 2013 (ngày 14 tháng 07 Quý Tỵ)

 06 h 00        Lễ Bố Tát Tụng Giới và đọc Bảy Pháp Bất Thối

 07 h 00        Cúng trà

08 h 00        Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 7

09 h 30        Cung An Chức Sự

10 h 00        Lễ Cúng Ngọ

11 h 00        Cung tiến Giác Linh

12 h 00        Lễ Tác Bạch Cúng dường Trai Tăng

15 h 00        Bạch Phật Yết Tổ

19 h 00        Lễ Truy niệm GHPGVNTN Liên Châu

20 h 50        Tâm tình của các đệ tử xuất gia và tại gia kính dâng lên Sư Ông

22 h 00        Lễ Hoa Đăng cúng dường.

Ngày thứ tư 21 tháng 08 năm 2013 (ngày Rằm tháng 07 Quý Tỵ)

06 h 00        Cúng trà

07 h00         Cung tuyên tiểu sử, điếu văn, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh

08 h 30        Lễ phất trần

09 h 30        Lễ cung nghinh Kim quan thăng thượng giá

11 h 00        Lễ Thỉnh Kim quan trà tỳ

11 h 30        Cảm tạ của Ban tổ chức

12 h 00        Tạ Phật hoàn kinh

14 h 30        An trí Giác Linh tại chùa Khánh Anh Evry.

 

hs 2

 BAN TANG LỄ

Của Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, viện chủ chùa Khánh Anh Pháp Quốc

Hội Đồng Chứng Minh :

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ( Canada )

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan)

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Phó Ban Tổ Chức Tang Lễ :

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên An (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Giác Hoàng (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy)

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt ( Canada )

Phụ tá các Trưởng và Phó Ban :

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa ( Canada )

Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Ban Nghi Lễ Sám Chủ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Ban Chấp Lịnh :

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) Đệ nhất chấp lịnh

Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc châu) Đệ nhị chấp lịnh

Điều hợp Tang lễ :

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy)

Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Trường Phước ( Canada )

Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu)

Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Hoa Kỳ)

Ban Kinh Sư :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Trường Phước ( Canada )

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc)

Đại Đức Thích Thiện Mỹ (Na Uy)

Ban Kinh Cổ :

Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn (Đức)

Ban Công Văn :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Ban Thư ký :

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)

Ban Trang trí – Trần thiết :

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Đh Lượng Giác, Đh Chữ, Đh Mộng Hoa, Đh Diệp, Đh Thiện Tâm ( Nantes )

Và xe Tang :

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo (Phần Lan)

Ban Tiếp Tân chư Tăng, Ni :

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)

Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn (Pháp Quốc)

Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (Đức Quốc)

 Sư Bà Thích Nữ Như Viên (Đức Quốc)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ)

 Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu (Đức Quốc)

Ban Thị Giả :

Điều động nhân sự :   Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hòa (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Như Quang (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Diệu Liên (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc (Pháp Quốc)

Ban Cung Nghinh :

Thượng Tọa Thích Phước Huệ (Anh Quốc)

 Đại Đức Thích Tâm Hiền (Anh Quốc)

Gia Đình Phật Tử Quảng Đức chùa Khánh Anh (Pháp)

 Ban xướng ngôn viên :

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Đ.Đ Thích Nguyên Hùng (Pháp)

 Đ.Đ Thích Hạnh Giới (Đức)

Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch)

 Pt Ngọc Lộc, Pt Diêu Hạnh.

Ban Hầu Kim Quan :

Trưởng Ban : Thượng Tọa Thích Giác Thanh (Đan Mạch)

Thượng Tọa Thích Đồng Văn, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Tấn (Đức),

Thượng Tọa Thích Minh Phú, Đ.Đ Thích Quảng Viên (Pháp),

Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đ.Đ Thích Quảng Định (Hoa Kỳ),

Đ.Đ Thích Minh Đăng, Đ.Đ Thích Minh Định, Đ.Đ Thích Trí Kính (Pháp),

 Đ.Đ Thích Trí Tài, Đ.Đ Thích Linh Ấn, ĐĐ Thích Hạnh Thiện, (Pháp),

Đ.Đ Thích Viên Giác, Đ.Đ Thích Viên Tịnh (Na Uy),

Đ.Đ Thích Pháp Trú, Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch),

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Ban Tư liệu và Kỷ yếu :

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức)

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp)

Đh Quảng Thành, Đh Quảng Tuệ, Đh Vĩnh Hảo, Đh Tâm Huy,

Ban Ẩm thực và Trai soạn :

Trưởng Ban Hữu Thạnh, Đh Hà, Đh Linh, Đh Quý.

Ban Y Tế :

Bác sĩ Ngọc Quang, BS Kim Ngọc, BS Jeannine, BS Hương, BS Phương,

Ban Nhiếp ảnh, quay phim, tư liệu ảnh lưu niệm :

Đh Chữ, Đh Chánh Lý, Đh Tế Thế, Đh Bích Xuân, Đh Sylvie, Đh Ngọc Vy.

Ban phiên dịch, thông dịch:

Đh Ngọc Liên, Pt Diêu Hạnh, Đh Quảng Hưng, Đh Đạt.

Ban Thủ Qủy :

TT T. Quảng Đạo, Ni Sư TN Diệu Trạm, Đh Thạnh, Đh Minh Nguyệt, Đh Hà,          Đh Hạnh.

Ban tiếp tân :

a/ Thư Ký :                           Sư Cô TN Diệu Hoàng, SC TN Thông Nghĩa, Đh Thanh Mai, Đh Hiếu-Hạnh.

b/ Tiếp lễ :                            Đh Tuyết Trinh, Đh Tuyết Minh, Môn đồ hiếu quyến.

c/ Tiếp khách ngoại quốc: Đh Kim Quy, Đh Ngôn, Đh Ngọc, Đh Huê, Đh Bảo, Đh Diệu Hạnh, Đh Trang,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Tố Oanh.

d/ Tiếp khách đại chúng :                Đh Thúy, Đh Vân Sĩ, Đh Bích, Đh Liễu, Đh Thanh Vân (Lang), Đh Ray Chi,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Thảo, Đh Như Mai, Đh Xuân – Henri, Đh Triều Âm,

Đh Lộc Thành, Đh Liêm, Đh Trung (Paris), Đh Đạt, Đh Thoàn, Đh Ngọc Lộc, Đh Minh Hà…

e/ Tiếp nội trú :                   Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Quảng Giới, Đh Công Phải,                              Đh Lộc Thành,…

Ban Hành đường :

                                    Sư Cô TN Minh Triều, SD ni Diệu Thiện, Đh Tùng, Đh Lâm, Đh Nicole,

Đh Sáu, Đh Bích Ly, Đh Quảng Sách, Đh Phước Vân, Đh Hoa (Suisse).

Ban Vận chuyển :

Phụ trách :                       Đh Chánh Lý, Đh Vinh, Đh Huỳnh Crystal, Đh Thoa, Đh Thế, Đh Ngọc Bửu,

Đh Khamdeng, Đh Khánh Chúc, Đh Quốc Việt, Đh Hồng Minh,

Đh Bửu, Đh Vĩnh Thảo, Đh Dũng, Đh Triều Âm, Đh Mai Vy.

Ban Âm thanh, Ánh sáng :

Đh Vinh, Đh Hiển, Đh Quảng Hưng.

Ban Tiếp điện thoại :

Đh Minh Ngọc, Đh Kim Ngọc, Đh Song Mai, Đh Diệu Liên.

Ban Trật tự :

Đh Phải, Đh Thiện, Đh Đàm, Đh Ẩn, Đh Đh Khamdèng, Đh Khánh Chúc, Đh Cập,

Đh Bùi Nhân, Đh Bửu, Đh Tuấn René, Đh Trác Việt, Đh Hồng Tây, Đh Hoàn Vũ,

Đh Thiện Thành, Đh Ngọc Liêm, Đh Trần Vũ, Đh Mạnh Hà, Đh Công Thành,

Đh Triều Âm, Đh Tum, Đh Ngin Thanh, Đh Alphonse, Đh Kiên, Đh Công Thiện,

Đh Mạnh Sơn, Đh Quốc Huy (95), Đh Cường, Đh Báo (Thu-Bé), Đh Quốc Huy (77),

Ban Vệ sinh :

Đh Tư, Đh Sinh – Tuyến.

  • ·        Giờ chót có thể bổ sung một số phân ban khác nữa.

  

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb